CIPRA representatives:

Personal tools

  Search filter  
25 items matching your search terms.
Filter the results.
Item type

New items sinceSort by relevance · date (newest first) · alphabetically
Z varovanjem gozdov varujemo tudi doline
by CIPRA International published Oct 04, 2017 last modified Feb 13, 2021 05:17 PM — filed under: ,
Podnebne spremembe so alpski prostor še posebno prizadele, kar ima vidne učinke na gozdove. Katere so strategije, s katerimi se je mogoče postaviti po robu negativnim posledicam takega trenda?
Located in Novice
Gorski gozdovi – bogati in polni življenja
by alpMedia published Aug 06, 2020 last modified Feb 13, 2021 05:21 PM — filed under: , , ,
Varujejo podnebje, so življenjski prostor in prostor oddiha in so pomembni za pridelavo lesa – gozdovi imajo številne funkcije, tako v naravnem ekosistemu kakor tudi za človeka. CIPRA Slovenija želi s projektom GozdNega – aktiven lastnik, negovan in podnebno odporen gozd prispevati k spremenjenemu načinu razmišljanja na področju gospodarjenja z gozdovi.
Located in Novice
Kdo se boji gozda?
by zopemaster published Jan 29, 2014 last modified Feb 13, 2021 05:21 PM — filed under: , , ,
Pred kratkim so bile - že osmič zapored - podeljene alpske nagrade za ohranjanje varovalnih gozdov. Med nagrajenci izstopata predvsem dva primera dobre prakse.
Located in Novice
Protection effects of dead trees against natural hazards
by zopemaster last modified Feb 13, 2021 05:22 PM — filed under: , , , , ,
Located in Publikacije
A Significant Upward Shift in Plant Species Optimum Elevation During the 20th Century
by zopemaster last modified Feb 13, 2021 05:22 PM — filed under: , ,
Located in Publikacije
GozdNega
by CIPRA Slovenija published Jan 23, 2020 last modified Feb 13, 2021 05:23 PM — filed under: , , , , , , , , ,
Alpski sistem podnebnih ciljev 2050 za protokol Gorski gozd izpostavlja štiri ključne cilje, vsi pa so povezani z zdravstvenim stanjem gozda in prilagodljivostjo gozda na podnebne spremembe preko mnogoterih funkcij, ki jih gozdovi imajo. Za doseganje teh ciljev moramo z gozdovi trajnostno in sonaravno gospodariti.
Located in CIPRA / CIPRA Slovenija / Dejavnosti in projekti
Vsak poseg v gozd mora biti premišljen
by CIPRA Slovenija published Apr 20, 2020 last modified Feb 13, 2021 05:26 PM — filed under: , , , , , ,
Dr. Andrej Verlič je pri JP VOKA SNAGA vodja strokovne službe, ki upravlja s Krajinskim parkom Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Doktoriral je na temo dejavnikov kakovosti in varnosti rekreacije v urbanem gozdu na območju Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. S Katarino Česnik sta se pogovarjala o vplivu podnebnih sprememb na gozdove, socialnih funkcijah gozda ter prilagojeni negi, ki jo tak gozd potrebuje.
Located in Novice
Čas viharjev v gorskih gozdovih
by zopemaster published Mar 15, 2008 last modified Feb 13, 2021 05:14 PM — filed under: ,
V devetdesetih letih prejšnjega stoletja so veliko pozornosti zbudili štirje viharji, ki so pustošili v alpskih državah. Vivian in Wiebke sta divjala februarja 1990, Lothar in Martin decembra 1999. Posledice so bile uničujoče, nenavadno pa je bilo tudi dejstvo, da so si eden za drugim sledili v zelo kratkem času. Osnovno poročilo novega dosjeja, ki je izšlo samo v nemškem jeziku, prinaša pregled nad razsežnostmi in vzroki za škodo v gozdu, ki jo povzroči taka naravna ujma, kakor tudi nad ravnanjem s površinami, na katerih je besnel vihar, glede na različne interese rabe. Nadaljnje informacije o temi, ki se nanašajo na posamezen jezikovni prostor alpske regije, boste našli v drugih jezikovnih razlicicah dosjeja.
Located in Dosjeji
Poročilo o stanju gozdov 2003: škoda je spet večja
by zopemaster published Nov 20, 2003 last modified Feb 13, 2021 05:14 PM — filed under: , , ,
Stanje gozdov na Bavarskem se je po obdobju pozitivnega trenda spet rahlo poslabšalo. Povečal se je namreč delež vidno poškodovanih dreves, poleg tega pa so se skoraj pri vseh vrstah dreves - tako pri iglavcih kot pri listavcih - povečale povprečne vrednosti osutosti. Vzrok za nastalo stanje so poleg škodljivih snovi v zraku, kot sta ogljikov oksid in ozon, zlasti skrajne temperature poleti, zaradi katerih drevesa tako oslabijo, da je treba pričakovati slabšo rast in izgubo vitalnosti.
Located in Novice
Bistvo trajnosti je skupnost
by CIPRA Slovenija published Apr 30, 2020 last modified Feb 13, 2021 05:29 PM — filed under: , , , , , , ,
Dr. Nevenka Bogataj je doktorirala na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Zaposlena je na Andragoškem centru Slovenije. Poleg rednega dela in koordinacije študijskih krožkov je konceptualizirala tudi več pobud (Centri VŽU, Čezmejni izobraževalni program za mentorje lokalnega razvoja, Temeljno usposabljanje za trajnostni razvoj) in opisala nove ciljne javnosti. Zadnja leta se osredotoča na skupnostno učenje in njegovo povezavo s konceptom trajnosti. Z njo se je pogovarjala Katarina Česnik.
Located in Novice