CIPRA representatives:

Personal tools

  Search filter  
30 items matching your search terms.
Filter the results.
Item type

New items sinceSort by relevance · date (newest first) · alphabetically
Der Bartgeier
by zopemaster last modified Feb 13, 2021 05:17 PM — filed under: , , , , ,
Located in Publikacije
Raznovrstnost metuljev v Severnih Alpah dokazana v raziskovalnem projektu
by zopemaster published Aug 14, 2003 last modified Feb 13, 2021 05:21 PM — filed under: , , , ,
Raziskovalci so prvič na enem od vrhov v severnih Alpah v celoti raziskali favno metuljev. Na gori Kanisfluh, ki leži v regiji Bregenzerwald v Avstriji, so namreč odkrili nekaj več kot 930 vrst, ocenjujejo pa, da tam živi celo več kot 1000 vrst metuljev. Ker so našli številne ogrožene vrste in vrste, ki so zavarovane tudi v svetovnem merilu, ima to območje poseben pomen tudi z mednarodnega vidika. Dve od odkritih vrst doslej v Avstriji nista bili znani.
Located in Novice
The European Environment
by zopemaster last modified Feb 13, 2021 05:22 PM — filed under: , , ,
Located in Publikacije
Alpe pod pritiskom
by zopemaster last modified Feb 13, 2021 05:22 PM — filed under: , , , ,
Located in Publikacije
Obširna baza podatkov o pokrovnosti tal in rastju našega planeta
by zopemaster published Dec 04, 2003 last modified Feb 13, 2021 05:14 PM — filed under: , ,
Na svetovnem spletu je bila pred kratkim vzpostavljena obširna baza podatkov o pokrovnosti tal in rastju našega planeta v letu 2000 (Global Landcover 2000), ki so bili v času od 1. novembra 1999 do 31. decembra 2000 pridobljeni na podlagi dnevnih satelitsko skeniranih slik.
Located in Novice
Sedaj izšla tudi knjižna izdaja pregledne raziskave "Kmetijski genetski viri v Alpah"
by zopemaster published Dec 04, 2003 last modified Feb 13, 2021 05:14 PM — filed under: , , , , ,
Organizacija Monitoring Institute for Rare Breeds and Seeds in Europe, ki odkriva in spremlja ogrožene rase in sorte v Evropi, je pred kratkim izdala še knjižno obliko raziskave z naslovom "Kmetijski genetski viri v Alpah", v kateri se lahko seznanimo s položajem ogroženosti kulturnih rastlin in ras domačih živali v alpskih državah v letih 2000 in 2001.
Located in Novice
Odkritje dveh novih živalskih vrst v alpskih rekah
by zopemaster published Sep 23, 2004 last modified Feb 13, 2021 05:15 PM — filed under: , , , , ,
Prava senzacija za zoologe: na območju Narodnega parka Stelvio/Stilfser Joch v Italiji so raziskovalci tridentinskega naravoslovnega muzeja (Museo Tridentino di Scienze Naturali) odkrili dve živalski vrsti, ki doslej nista bili poznani. V neki gorski reki na več kot 2000 m nadmorske višine so odkrili majhnega črva, v od podzemnih vodah pa vrsto raka. Na podlagi raziskav voda v visokogorju sedaj pričakujejo rezultate o kakovosti vode, na katero vpliva taljenje ledenikov zaradi podnebnih sprememb.
Located in Novice
Ali za volkove ne bodo več veljali strogi varstveni predpisi?
by zopemaster published Oct 08, 2004 last modified Feb 13, 2021 05:15 PM — filed under: , , , , ,
Švicarska vlada (Zvezni svet) namerava konec novembra na seji Stalnega odbora Bernske konvencije (Konvencije o varstvu prostoživečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov) volka, ki je bil doslej uvrščen v kategorijo strogo zavarovanih živalskih vrst, uvrstiti v nižjo kategorijo, in sicer k zavarovanim živalskim vrstam.
Located in Novice
Opazovanje vesolja kot podpora pri obvladovanju tveganj na območju Alp
by zopemaster published Jul 14, 2005 last modified Feb 13, 2021 05:16 PM — filed under: , , ,
Doseči učinkovitejše obvladovanje tveganja za nastanek zemeljskih in snežnih plazov, blatnih tokov, poplav in drugih naravnih nesreč v alpskih regijah s pomočjo uporabe satelitskih sistemov je poglavitni cilj novega raziskovalnega projekta "Alpine Safety, Security and Informational Services and Technologies" (ASSIST), ki se izvaja v okviru evropske pobude za sistem globalnega opazovanja okolja in varnosti Global Monitoring for Environment and Security (GMES).
Located in Novice
Satelitska tehnika na Južnem Tirolskem
by zopemaster published Oct 20, 2005 last modified Feb 13, 2021 05:16 PM — filed under: , , ,
Že oktobra prihodnjega leta bo Južna Tirolska v Italiji lahko sprejemala podatke z različnih satelitov za opazovanje zemlje in jih analizirala v uradu, ki ga bo ustanovila pri Evropski akademiji v Bolzanu.
Located in Novice