CIPRA representatives:

Personal tools

  Search filter  
8 items matching your search terms.
Filter the results.
Item type

New items sinceSort by relevance · date (newest first) · alphabetically
Kmetijski genetski viri v Alpah
by zopemaster last modified Feb 13, 2021 05:17 PM — filed under: , , , ,
Located in Publikacije
"Gene save" - čezmejno varstvo rastlinskih genskih virov
by zopemaster published Jul 18, 2003 last modified Feb 13, 2021 05:21 PM — filed under: , , , ,
Avstrijska in Južna Tirolska bosta v okviru INTERREGA začeli izvajati nov projekt "Gene Save", ki naj bi pripomogel k ohranjanju in varovanju starih, domačih sort žitaric, zelenjave in jabolk. Projekt predvideva zbiranje semen in sadik, konzervacijo tako zbranih genskih virov v eni od genskih bank in nadaljnje razmnoževanje ter ne nazadnje tudi njihovo intenzivnejše vključevanje v pridelovanje. V preteklih desetletjih je poljedelska dejavnost v višjih legah občutno upadla in uporabljati so se začele nove sorte.
Located in Novice
Travniški sadovnjaki na območju Alp - prihodnost ogroženih sort jabolk
by zopemaster last modified Feb 13, 2021 05:18 PM — filed under: , , , , ,
Located in Publikacije
Genski viri v italijanskem kmetijstvu
by zopemaster last modified Feb 13, 2021 05:22 PM — filed under: , , ,
Located in Publikacije
Sedaj izšla tudi knjižna izdaja pregledne raziskave "Kmetijski genetski viri v Alpah"
by zopemaster published Dec 04, 2003 last modified Feb 13, 2021 05:14 PM — filed under: , , , , ,
Organizacija Monitoring Institute for Rare Breeds and Seeds in Europe, ki odkriva in spremlja ogrožene rase in sorte v Evropi, je pred kratkim izdala še knjižno obliko raziskave z naslovom "Kmetijski genetski viri v Alpah", v kateri se lahko seznanimo s položajem ogroženosti kulturnih rastlin in ras domačih živali v alpskih državah v letih 2000 in 2001.
Located in Novice
Spodbujanje hribovskega kmetijstva v Graubündnu v Švici
by zopemaster published Feb 12, 2004 last modified Feb 13, 2021 05:14 PM — filed under: ,
Društvo za alpske kulturne rastline, ki se zavzema za ohranjanje domačih sort v hribovskem kmetijstvu, bo 4. marca 2004 organiziralo srečanje, na katerem si bodo udeleženci lahko izmenjali informacije o pridelovanju, izboru in uporabi različnih sort zelenjave v Alpah.
Located in Novice
Novo: Travniški sadovnjaki na območju Alp - prihodnost ogroženih sort jabolk
by zopemaster published May 19, 2004 last modified Feb 13, 2021 05:14 PM — filed under: , , , , ,
Kako s krajinsko-ekološkega vidika ohraniti dragocene sestoje travniških sadovnjakov, jih tudi v prihodnje razvijati kot pomemben življenjski prostor za ogrožene rastlinske in živalske vrste ter istočasno narediti privlačnejše v vlogi "zelenih pljuč" in genskega rezervoarja, so vprašanja, ki so v središču pozornosti zbornika, izdanega ob alpski konferenci o travniških saadovnjakih.
Located in Novice
Ohranjanje pestrosti kulturnih rastlin v alpskem prostoru
by zopemaster published Aug 26, 2004 last modified Feb 13, 2021 05:15 PM — filed under: , , , , ,
Na območju Bodenskega jezera so začeli izvajati čezmejni projekt ohranjanja starih sort pečkatega sadja, v okviru katerega s pomočjo vrtnarskih društev pa tudi prebivalcev zbirajo, dokumentirajo in ohranjajo stare sorte v travniških sadovnjakih. Sredstva za projekt je zagotovila Evropska unija prek pobude INTERREG.
Located in Novice