CIPRA representatives:

Personal tools

  Search filter  

Ključna tema: Pokrajina

Na tej strani najdete izbor k ključni temi „pokrajina“: informacije in zgodbe iz ozadja zavarovanih območij ter o ohranjenih pokrajinah, primeri dobrih praks in veliko več. Poleg tega na interaktivnem zemljevidu najdete zgodbe in podobe iz pokrajine ter seznam najbolj priljubljenih krajev po izboru ljudi, predstavljenih preko fotografij, besedil in avdiovizualnih vsebin. Na zemljevidu so prikazane aktivnosti organizacij CIPRA na temo pokrajine v alpskih regijah, vsebina pa se redno posodablja.

Alpska pokrajina ni obnovljiva!

Media releases

Teaser

Vrhovi gora, gozdni robovi, rečna obrežja – alpska pokrajina odseva preteklost in sedanjost, ustvarja identiteto, zagotavlja prostor za rekreacijo in sprostitev, je domovina in kraj hrepenenja – tudi in predvsem v kriznih časih. Delegati CIPRE so 9. decembra sprejeli stališče, ki kaže, zakaj pokrajino razumemo kot nekaj, kar presega geografski pojem, in zakaj moramo zanjo prevzeti odgovornost.

Pokrajina – CIPRI v navdih

News

Teaser

Gorski prelaz v Sloveniji, izginjajoči ledenik v Švici, pastirske poti v Franciji. Letno poročilo CIPRE International za leto 2019 je pripoved o pokrajinah, ki s svojimi zgodbami navdihujejo ljudi.

News

Teaser

Od gorskega prelaza v Sloveniji preko izginjajočega ledenika v Švici do pastirske poti v Franciji – vse to so primeri pokrajin, katerih zgodovino in zgodbe smo spoznavali letošnje poletje.

Pokrajina kot predmet pogajanj?

News

Teaser

Zakaj vetrni parki ustvarjajo nove pokrajine? Zakaj je ravno tisto, kar ni določeno, lépo? Kaj je vredno varovanja? V nadaljevanju pledoaje za estetiko Rudija Erlacherja.

»Danes tudi kmetje hodijo na sprehod!«

News

Teaser

Gion A. Caminada, doma iz švicarskega hribovskega Vrina, je v svojem življenju izkusil že različne pristope k pokrajini. S svojo arhitekturo želi ustvarjati skupnosti in odnose – med ljudmi, objekti in pokrajinami.

Moj pogled na Alpe

News

Teaser

Zelenjavni vrt, pašniki za ovce, predori … Okolje, v katerem živimo in delamo, nas zaznamuje. Šest ljudi pripoveduje o svoji pokrajini.

Zajodlati Alpe in sanjati o njih

News

Teaser

Gozdovi, travniki, gore – ob misli na pokrajino se v našem umu prikažejo slike, a alpska pokrajina je mnogo več kot le predmet opazovanja.

Interaktivna alpska karta

CIPRA map re-imagine

O projektu Re-Imagine Alps

Odnosi in spomini so zapisani v pokrajine in če se teh zavedamo, nas to spodbuja k trajnostnejšemu ravnanju z naravo. Triletni projekt Re-Imagine Alps zato osrednjo pozornost namenja pokrajini, pri čemer izkorišča izkušnje in rezultate, ki jih je CIPRA pridobila v okviru drugih projektov, kot so AlpES, WorthWild ali whatsalp.