CIPRA representatives:

Personal tools

  Search filter  

Financiranje delovanja

Kot nepridobitno ter od političnih strank in verskih skupnosti neodvisno društvo pridobiva CIPRA International sredstva za svoje delovanje iz različnih virov. Največji delež zavzemajo prihodki, pridobljeni v okviru projektov, gre pa za prispevke fundacij, državne podpore ali sredstva iz programov EU. Pomemben delež so tudi prihodki od opravljenih storitve za tretje osebe, npr. za društvo Alpsko mesto leta, za katere je CIPRA prevzela vodenje projektov in izvajanje administrativnih nalog. Finančna podpora Kneževine Lihtenštajn CIPRI omogoča delovanje na področju vsealpskega ozaveščanja prebivalcev o aktualnih temah, povezanih s trajnostnim razvojem. Poleg tega lahko CIPRA v vlogi organizacije s statusom opazovalke posreduje svoje pobude pri Alpski konvenciji in na evropski ravni. Pomemben vir, ki se steka v proračun CIPRE International, so tudi članarine in drugi prihodki. 

Podroben izkaz prihodkov in dohodkov ter bilanco bomo objavili po sprejemu le-teh na seji skupščine delegatov jeseni. Revizijo zaključnega računa in knjigovodskega poslovanja CIPRE International je opravila neodvisna revizijska hiša Grant Thornton Schweiz/Liechtenstein iz Schaana/FL.

Izkaz poslovanja

Bilanca, Poročilo revizijske družbe o revizijskem pregledu poslovanja (review)

Dateien
Type Title modified
Izkaz poslovanja CIPRE v I. 2016 Izkaz poslovanja CIPRE v I. 2016 27.10.2017
Izkaz poslovanja CIPRE v I. 2017 Izkaz poslovanja CIPRE v I. 2017 12.12.2018
Dateien
Type Title modified
Izkaz poslovanja CIPRE v l. 2008 Izkaz poslovanja CIPRE v l. 2008 14.05.2014
Izkaz poslovanja CIPRE v l. 2009 Izkaz poslovanja CIPRE v l. 2009 14.05.2014
Dateien
Type Title modified
Izkaz poslovanja CIPRE v l. 2015 Izkaz poslovanja CIPRE v l. 2015 20.12.2016
Dateien
Type Title modified
Izkak poslovanja CIPRE v.l. 2019 Izkak poslovanja CIPRE v.l. 2019 13.01.2021
Dateien
Type Title modified
Bilanca 2019 Bilanca 2019 13.01.2021
Dateien
Type Title modified
Izkaz poslovanja CIPRE v l. 2011 Izkaz poslovanja CIPRE v l. 2011 13.05.2014
Dateien
Type Title modified
Izkaz poslovanja CIPRE v l. 2013 Izkaz poslovanja CIPRE v l. 2013 21.04.2015
Izkaz poslovanja CIPRE v l. 2014 Izkaz poslovanja CIPRE v l. 2014 22.10.2015

Podporniki

LLV Amt für Umwelt, Logo

 

Dateien
Type Title modified
Bilanca 2018 Bilanca 2018 29.01.2020
Izkaz poslovanja CIPRE v l. 2010 Izkaz poslovanja CIPRE v l. 2010 13.05.2014
Izkaz poslovanja CIPRE v l. 2012 Izkaz poslovanja CIPRE v l. 2012 13.05.2014