CIPRA representatives:

Personal tools

  Search filter  

Alpine Changemaker Network

Alpe zaradi svoje raznovrstnosti in svojih nasprotij so velik prostor za eksperimentiranje, kjer se tradicija in inovacije lahko povezujejo in nadalje razvijajo. Deloma neugodne življenjske razmere so od ljudi že od nekdaj zahtevale domišljijo in prilagodljivost, če so hoteli, da se jim odprejo nove možnosti. Tak potencial mora seveda biti prepoznaven in uporaben tudi v primeru trajnostnega razvoja.
Image caption:
Na podlagi izkušenj: možganski trust I-LivAlps v Valle Mairi, Piemont, septembra 2017.

Konkreten korak v to smer je vzpostavitev transdisciplinarne mreže Alpine Changemaker Network, ki se zavzema za spodbujanje izobraževanja, raziskovanja in razvoja ter praktičnega delovanja v alpskih regijah kakor tudi za izmenjavo med njimi. Mreža združuje organizacije, ki se ukvarjajo s področjem izobraževanja, regionalnega razvoja in okolja ter pri tem presegajo meje nacionalnih držav in generacij, institucionalne ovire ter kulturo razmišljanja in delovanja. Mreža želi ustvariti okolje, ki bo spodbujalo oblikovanje t. i. agentov za vpeljavo sprememb.

Prvi pilotni projekt se bo izvajal poleti 2021 v Valposchiavu v Švici, kjer se bodo udeleženci preizkusili v začasnem eksperimentalnem realnem laboratoriju, predviden pa je tudi mentorski program. Izhajajoč iz razmer lokalnega okolja, bodo mladi oblikovali rešitve za izzive, s katerimi se danes soočajo v celotnem alpskem prostoru, in s tem poglobili svoj odnos do pomembnejših okoljskih vprašanj.

Delovanje mreže in izvedbo pilotnega projekta bo spremljala posebna posvetovalna skupina, ki podpira in spremlja izvajanje koncepta, metodologijo, razvoj programa, določitev teme in širjenje rezultatov ter opravlja evalvacijo. Vzpostavitev mreže in koncept baznega tabora financirata fundacija pancivis in nemško Zvezno ministrstvo za okolje, varstvo narave in jedrsko varnost (BMU).

Partnerske organizacije

 Posvetovalna skupina


Kontakt

Barbara Wülser 
CIPRA International