CIPRA representatives:

Personal tools

  Search filter  

AlpInnoCT

Čezalpski cestni tovorni prevoz ima na Alpe kot življenjski prostor izreden ekološki in socialno-kulturni vpliv. Večina akterjev, npr. špediterji, upravljavci pristanišč, upravni organi ali potrošniki, se negativnih vplivov, kot so emisije snovi v zrak ali emisije hrupa, zaveda in mnogi od njih tudi sami iščejo ustrezne tehnične ali regulativne rešitve.
Image caption:

Alpine Innovation for Combined Transport

Česar doslej ni bilo, je konstruktivni in participativni dialog, ki bi se odvijal med vsemi akterji s celotnega območja Evrope in Alp, saj prav ta lahko pripomore k sodelovanju pri uveljavljanju trajnostnega tovornega prometa na območju Alp in prek njega.

Triletni projekt AlpInnoCT, ki je bil razpisan  v okviru Interregovega programa Območje Alp, naj bi tako poleg tehničnih inovacij zagotovil tudi možnosti za medsektorski dialog med zainteresiranimi stranmi na regionalni, nacionalni in evropski ravni. 

Pričakovani rezultati

  • opis trenutnega stanja v zvezi z Evropskim prometnim sistemom s poudarkom na kombiniranem prometu
  • izdelava priporočil za politiko in gospodarstvo za vzpostavitev idealnega modela kombiniranega prometa
  • usmeritve za vključevanje intermodalnih pristopov v vsakodnevno okolje špediterjev in upravljavcev pristanišč
  • vzpostavitev vsealpske platforme za dialoško komunikacijo o izmenjavi znanja in izkušenj
  • vse izkušnje se zbirajo v obliki zbirke orodij z namenom njihovega izvajanja v praksi

Osnovni podatki

  • čas izvajanja projekta: 1. 11. 2016–31. 10. 2019
  • celotna proračunska sredstva: 2.998.272,33 EUR
  • finančna podpora programa Interreg: 2.548.531,48 EUR

Projektni partnerji

Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Inneren, für Bau und Verkehr/DE (LP); Bayernhafen GmbH & Co. KG/DE; Eberl Internationale Speditionen GmbH & Co. KG/DE; TX Logistik AG/DE; Amt der Kärntner Landesregierung/AT; Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie/AT;CIPRA International Lab GmbH/AT; Autorità Portuale di Trieste/IT; Regione autonoma Friuli Venezia Giulia/IT; Consorzio ZAI Interporto Quadrante Europa/IT; Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto-Eurosportello/IT; Accademia Europea Bolzano/IT; Univerza v Mariboru – Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo/SL; Prometni inštitut Ljubljana/SL; Alpen Initiative/CH;

CIPRA Lab GmbH in Alpska iniciativa sta v projektu vključena v delovni paket T1 (Combined Transport and Production: Analysis and Basics) in skupaj odgovorna za delovni paket T5 (Toolbox of Action/Dialogue Events). Projekt bo tri leta sofinanciran v okviru programa Interreg območje Alp .

Image caption:

Kontakt

Jakob Dietachmair

Na sledi spremembam

Image caption: