CIPRA representatives:

Personal tools

  Search filter  

Cross-border mobility – Čezmejna mobilnost

V alpskem prostoru vsak dan v službo čez mejo potuje več tisoč ljudi, kar močno vpliva na obstoječo prometno infrastrukturo, ki pokleka pred dnevnim čezmejnim pretokom delovne sile - vidikom, ki v času njenega prvotnega načrtovanja in vzpostavljanja (še) ni bil upoštevan. Stranski učinki tega sodobnega pojava so preobremenjene ceste, hrup in vse višja stopnja onesnaženosti zraka, katere posledice občutijo predvsem bližnji prebivalci in prebivalke.
Image caption:

Dveletni projekt Cross-border mobility – Čezmejna mobilnost je namenjen analizi trenutnega stanja, promociji primerov dobre prakse, iskanju širše prenosljivih rešitev ter izoblikovanju konkretnih akcijskih načrtov z učinkovitimi okrepi na izbranih žariščnih območjih.

Results

Final report: Work package 3

Collection and analysis of existing co-operation models for cross-border mobility:

Final report: Work package 2

Analysis of existing cross-border commuter mobility relations and networks:

Začni raziskovati: Modeli sodelovanja pri prevozu na delo

V okviru projekta so zbrani že obstoječi modeli sodelovanja v alpskem prostoru. V »StoryMap« so definirani in ponazorjeni modeli možnega sodelovanja, ki so se morda že uporabljali za druge alpske regije. Naslednja »StoryMap« vas bo vodila skozi predhodno izbrane primere dobre prakse čezmejnih modelov sodelovanja v alpski regiji.
> Commuter Cooperation Models

Image caption:
Filed under: CIPRA projekt

Okvirni podatki

  • Projektno obdobje: 1.1.2018 – 31.12.2019
  • Proračun: 698.742 €
  • Sredstva iz Sklada za pripravljalne ukrepe Alpske regije (Alpine Region Preparatory Action Fund – ARPAF): 628.868 €
  • Prispevek projektnih partnerjev: 65.303 €

Partnerji v projektu

  • Švicarska delovna skupnost za gorska območja (Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete – SAB) – vodilni partner
  • Urad vlade avstrijske dežele Tirolske za prometno načrtovanje (Amt der Tiroler Landesregierung, Sachgebiet Verkehrsplanung)
  • Mednarodna komisija za varstvo Alp CIPRA International

Kontakt

Jakob Dietachmair,
Wolfgang Pfefferkorn, e-naslov

Več o projektu: https://www.alpine-region.eu/projects/arpaf-cross-border

Zbirka orodij za dnevne migrante

Dateien
Type Title modified
Vaša zbirka orodij za upravljanje mobilnosti v podjetju Vaša zbirka orodij za upravljanje mobilnosti v podjetju 22.02.2019