CIPRA representatives:

Personal tools

  Search filter  

LOCAL - Low Carbon Alpine Lifestyle

Trajnostni življenjski slog, varčevanje s CO2, uresničevanje lokalnih projektov – v projektu LOCAL so mladi dejavni pri oblikovanju političnega in družbenega življenja, obenem pa se v svojih občinah zavzemajo za politiko blažitve podnebnih sprememb, ki se osredotoča na državljane.
Image caption:

Mladi lahko tako izkoristijo možnost, da aktivno oblikujejo lastno življenjsko okolje in postavijo temelj za skupnost, v kateri bi radi živeli in v kateri ima absolutno prednost varstvo podnebja na območju Alp. Cilj projekta LOCAL je tako krepitev politične participacije mladih in sočasno spodbujanje ozaveščanja ljudi o nujnosti trajnostnega razvoja.

V okviru projekta LOCAL mladi oblikujejo lastne projekte, ki upoštevajo trajnostna merila in spodbujajo nizkoogljični življenjski slog – da bi ta merila dejansko izpolnili, morajo razvijati ustvarjalne rešitve in inovativne metode. Poleg tega mladi udeleženci pridobivajo tehnične in podjetniške sposobnosti pri organizaciji sestankov in oblikovanju projektov. Prilagajajo se novim razmeram in navezujejo stike z ljudmi, ki imajo različna jezikovna in kulturna ozadja.

Povezovanje med občinami, ki sodelujejo v projektu, omogoča izmenjavo primerov dobre prakse na celotnem alpskem območju. Lokalni projekti, ki se izvajajo v okviru projekta LOCAL, so pomembni pri širjenju nizkoogljičnega življenjskega sloga, zmanjševanju emisij podnebju škodljivih toplogrednih plinov in izboljšanju kakovosti zraka v občinah.

V sodelovanju z Društvom Alpsko mesto leta

Merila za lokalne projekte:

  • vidiki participacije mladih
  • spodbujanje politike blažitve podnebnih sprememb z izvajanjem ukrepov, katerih cilj je zmanjšanje emisij CO2
  • opredelitev posameznih izzivov za dosego trajnostnega življenjskega sloga

Projektni partnerji:

  • CIPRA International
  • Društvo Alpsko mesto leta
  • Občina Schaan
  • Mladinski center Idrija (Slovenija)
  • Občina Tolmin (Slovenija)

Trajanje projekta: 1.9.2018–29.2.2020

Financiranje projekta je zagotovljeno preko programa Erasmus + , Sklada za prihodnost Lihtenštajnske deželne  banke (LLB Zukunftsstiftung) in LIFE Klimastiftung

Dateien
Type Title modified
Photo-log from Final event Photo-log from Final event 20.12.2019
Photo-log from Kick-off meeting Photo-log from Kick-off meeting 20.12.2019

Podcast