CIPRA representatives:

Personal tools

  Search filter  

YOUTH.SHAPING.EUSALP

Participiraj pri oblikovanju alpske politke, prispevaj k tematikam in izmenjaj poglede s politiki EU. Projekt «Youth.shaping.Eusalp» nudi mladim glas in sam po sebi razvija konkretno strategijo za vključitev mladih v delovanju EUSALP. © CIPRA International
Image caption:

V skladu z geslom “shaping.future.together, regija Tirolska, ki je precedovala predsedstvu EUSALP leta 2018, Urad za zunanje zadeve knježevine Lihtenštajn in švicarski Zvezni urad za prostorski razvoj (ARE) delujejo skupaj, da bi mladim zagotovili svoj glas pri razpravi o alpskih vprašanjih, ki neposredno zadevajo njihovo bivalno in delovno okolje. Glasovi mladih se namreč ne smejo slišati le od časa do časa, temveč morajo postati dobro uveljavljeni in priznani deležniki s pomembnimi mnenji in obravnavami.

Na podlagi idej, zbranih na prvem mladinskem kongresu EUSALP v Münchnu novembra 2017, je tirolsko predsedstvo 2018 znova povabilo mlade k sodelovanju na delavnico 19. novembra v Innsbrucku in sicer v okviru letnega foruma EUSALP.  Dolgoročni cilj je namreč akcijski načrt, ki ga bosta potrdili generalna skupščina in politična raven EUSALP, temeljil pa bo na strategiji EUSALP.

1. delavnica - 19. november 2018 v Innsbrucku/A

Platforma za sodelovanje, poletni tabor, neposredna interakcija med predstavniki EUSALP in šolami ter sodelovanje predstavnikov mladih na srečanjih EUSALP so bili rezultati prve delavnice  v Innsbrucku, v kateri je sodelovalo okoli 20 mladih iz vseh Alp.

2. delavnica - 29. In 30 marca 2019 v Schannu /LI

V drugi fazi je 30 mladih iz celotne alpske regije razpravljalo in sodelovalo s predstavniki EUSALP, da bi uresničili zamisli in strategijo iz prve delavnice. Ideje mladih bi morali zdaj v EUSALP podpreti ter jih izvesti v praksi, da bi lahko prihodnje generacije pomagale oblikovati svoj, alpski življenjski prostor.

Dateien
Type Title modified
REPORT_Youth shaping EUSALP .pdf REPORT_Youth shaping EUSALP .pdf 15.02.2019
YouthShapingEUSALP Poročilo YouthShapingEUSALP Poročilo 09.09.2019