CIPRA representatives:

Personal tools

  Search filter  

Alpe na odru

Alpe na odru - tematsko glasilo CIPRE - prinaša aktualne alpske teme, obravnavane iz širšega mednarodnega vidika, ter novosti s področja delovanja CIPRE. Nekdanji informacijski bilten CIPRA Info je ob 25. obletnici dobil novo ime. Od leta 2009 se tako imenuje Alpe na odru. Že vse od leta 1984 izhaja en do trikrat letno v slovenščini, nemščini, italijanščini in francoščini. Alpe na odru so brezplačne, nanje se lahko naročite preko našega portala za prijavo.
Naročnina

Zanesljivo, zabavno in pisano: tematsko glasilo Alpe na odru – prej CIPRA Info – obravnava aktualne teme iz alpskega sveta s številnih vidikov.

Button Naroci

Iz naslednje številke

Alpe na odru št. 10: Alpe kot skupno dobro

Alpe so bile vedno del Evrope tudi v gospodarskem pogledu. Nekdaj so sosednje države na tem območju med seboj povezovali tovorniki, ki so prek meja prevažali blago, danes neposredne prometne poti izkoriščajo specializirana podjetja z alpskega obrobja. Gospodarstvo raste, a rast ne more biti edini pokazatelj kakovosti življenja. Zaradi čedalje večjega pomena sektorjev, za katere je značilna intenzivna uporaba znanja in višja dodana vrednost, je alpsko območje začelo izgubljati pomen. Istočasno so zunaj tega prostora zelo cenjeni prav izvirni alpski izdelki, storitve in kulturna ponudba. Gorske kmetije tržijo svoje izdelke same, podjetja, usmerjena v ohranitev javnega dobra, se širijo, digitalizacija prodira v najbolj odročne doline. Odgovore na vprašanje, katero smer razvoja izbrati, da bo alpsko gospodarstvo lahko tudi v prihodnje prispevalo h kakovostnemu življenju nas vseh, bo iskala 107. številka revije Alpe na odru, ki bo izšla pozimi 2020/21.