CIPRA representatives:

Personal tools

  Search filter  

Letna poročila

Image caption:

"Osrednja tema, ki si jo je v letih 2019 in 2020 izbrala CIPRA, je pokrajina. Bogate izkušnje, ki jih že imamo s to temo, bomo lahko tako še poglobili, denimo v skupni razpravi s predstavniki CIPRE, z mladimi in strokovnjaki posvetovalnega odbora (Sounding Board) ali pa z oblikovanjem novih projektov. Zlasti veliko mi pomenijo lepe zgodbe o »rešenih pokrajinah«. Najpogosteje se v njih predstavljajo uničene pokrajine, mi pa želimo počastiti kraje, ki so se ohranili kot zavarovana območja in v vsej svoji lepoti. Povedati želimo malce drugačne zgodbe – take, ki spodbujajo in navdajajo z optimizmom. In prav to potrebujemo. CIPRA zelo dobro ve, da okoljskih zmag nikoli ni mogoče dobiti v celoti in da bo lahko ohranjena pokrajina kmalu izpostavljena novim nevarnostim. Ostati moramo pozorni in se tudi v prihodnje boriti za to, da bomo posamezne odločitve sprejemali na podlagi premišljenega prostorskega načrtovanja in ob upoštevanju danega konteksta – in prav pokrajina je kontekst, ki zagotavlja vizijo pozitivne prihodnosti."

Serena Arduino, podpredsednik CIPRE International

> Download PDF

Filed under: CIPRA Poročila o delu