CIPRA representatives:

Personal tools

  Search filter  

Dejavnosti in projekti

V skladu s cilji delovanja CIPRE Slovenija, društva za varstvo Alp naše dejavnosti in projekti pokrivajo kar se da veliko področij. 

Delujemo na treh glavnih tematska področjih:

  • Trajnostna mobilnost kot eden izmed podpornih stebrov trajnostnega razvoja. 
  • Zagovorniške aktivnosti na področjih ohranjanja in varstva narave. 
  • Ozaveščevalne akcije povezane z varstvom gorskih območij. 
V prihodnje želimo okrepiti naše delovanju na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine alpskega prostora tako v Sloveniji kot širše. 
Image caption:

lala