CIPRA representatives:

Personal tools

  Search filter  

Otroci za Alpe

WWF Švica (Svetovni sklad za varstvo narave) je leta 2002 pripravil projekt za otroke z naslovom Kids for the Alps - Otroci za Alpe. Namen projekta je izobraževanje in osveščanje otrok o pomenu varovanja Alp.

Faza 1 - Likovni natečaj

CIPRA Slovenija je prevzela izvajanje projekta v Sloveniji. Prva faza je vključevala likovni natečaj na temo Alp. V Sloveniji se je na tečaj odzvalo 15 osnovnih šol, ki so vključevale preko 300 otrok. Otroci so ustvarili celo serijo najrazličnejših risb s sproročili, kako ohranjati Alpe. Zaključek prireditve v Sloveniji je bilo v Nazarjih.

Več o samem projektu si lahko pogledate na spletnem naslovu

> www.kids-for-the-alps.net

Faza 2 - Moja voda in jaz

Moja voda in jaz. Projekt Moja voda in jaz je nadaljevanje projekta Kids for the Alps (Otroci za Alpe), ki ga je ob mednarodnem letu gora izvedel mednarodni sklad za varstvo narave iz Švice (WWF Švica). Leto 2003 je bilo posvečeno vodam, zato so projekt nadaljevali prav na temo voda.

CIPRA Slovenija je bila povezovalec projekta Kids for the Alps za Slovenijo že v letu 2002, tako da je zopet pristopila k sodelovanju. Projekt se je začel izvajati v mesecu marcu in je trajal do otroškega vrha v juniju. Namen projekta je bilo izobraževanje in osveščanje otrok o potrebi varovanja narave in okolja na splošno. Cilj v projektu Moja voda in jaz je bil, da otroci spoznavajo, kako sonaravno ravnati z vodo ter izboljšati njihov odnos do vode, njene uporabe ter njene vrednosti za življenje. 

Sama izvedba projekta je bila osnovana v treh delih. Prva dva dela projekta sta se opirala na sodobno tehnologijo, saj je potekalo delo s pomočjo spletnih strani na internetu. Tu so se otroci sami prebijali skozi vprašanja o uporabi vode tako v njihovem domu kot v šoli in se ob tem spoznavali z značilnostmi vode in njihove porabe po celem svetu. V drugem delu so otroci s pomočjo že vnaprej pripravljenih obrazcev ocenjujevali videz in kakovost vodotokov v svoji bližnji okolici. Dobljene rezultate so preko spletnih straneh pošiljali vodstvu projekta. Dobljene rezultate in ostale aktivnosti projekta si je moč ogledati na spletnih straneh

www.kids-for-the-alps.net

Tretji del projekta je predstavljal otroški vrh, ki je potekal od 11. do 14. junija 2003 v Innsbrucku v Avstriji. Na otroškem vrhu so se srečali otroci stari okoli 12 let iz vseh alpskih držav. Skupaj so razpravljali o prihodnosti Alp, o tem, kaj lahko sami na lokalnem nivoju storijo za svoje okolje in kaj morajo za boljše okolje storiti ljudje na oblasti. Svoje ideje in zahteve so predstavili politikom v kongresnem centru v Innsbrucku. Otroškega vrha so se udeležili tudi otroci iz Slovenije in sicer po dva iz štirih osnovnih šol (Blaž Intihar in Žiga Urh iz OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled, Ana Kersnik in Saška Polanc iz OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora, Špela Roblek in Martina Lah iz OŠ Bistrica Tržič ter Miha Capuder in Polona Kveder iz OŠ Janka Kersnika Brdo), skupno pa se je otroškega vrha udeležilo okoli 50 otrok. Ena od idej, kako delovati na področju varovanja okolja, je bila tudi verižno razpošiljanje pisma preko elektronske pošte o zahtevah otrok za čistejše okolje. To pismo so v Sloveniji začeli pošiljati otroci iz osnovne šole Bistrica, verižna reakcija pa je presegla samo osnovno šolo in je imelo na Gorenjskem celo medijski odziv. Skupno je v projektu sodelovalo 16 osnovnih šol, poleg tega pa je še dosti več šol oz. otrok sodelovalo v prvem delu projekta, kjer ni bilo potrebno sodelovanje mentorjev in so lahko otroci sami reševali vprašalnike preko interneta.