CIPRA representatives:

Personal tools

  Search filter  

Vozni redi v Alpah

Vozni redi v Alpah CIPRA Slovenija s partnerji izdaja že od leta 2009. Namen knjižice je povečati informiranost uporabnikov o možnostih javnega potniškega prometa ter drugih oblikah trajnostne mobilnosti v slovenskih Alpah. Vsako leto zato izdamo knjižico z voznimi redi za vlake, avtobuse, žičnice, ladjice, ponudniki kolesarskih ter taksi storitev na območju slovenskih Alp. Tako so informacije o možnosti uporabe in kombiniranju različnih vrst javnega prevoza dostopne na enem mestu.

Sprva je bilo v knjižici zbranih zgolj 14 povezav javnega potniškega prometa. Z vsakim letom je v publikaciji več linij, informacij o izposoji koles ter taksi prevozih, voznih redov žičnic in turističnih ladij ter preglednih kart. Tako je ob deseti obletnici knjižica Vozni redi v Alpah obsegala že 70 linij na 64-ih straneh.

Publikacija pomembno prispeva k večji ozaveščenosti ljudi o javnem potniškem prometu in spremembah potovalnih navad. Opazen je porast interesa po trajnostni mobilnosti tako na strani uporabnikov, kot na strani ponudnikov.

Knjižice po letih: