CIPRA representatives:

Personal tools

  Search filter  

Dossiers

Gradnja počitniških stanovanj v Alpah

Gradnja počitniških stanovanj je pogosto tisto področje. Problematiko je zelo dobro povzel župan ene od francoskih turističnih občin: "Številne od naših turističnih občin danes ne živijo več od turizma, temveč od gradbeništva". Vprašanje, ali bosta take razmere v dolgoročnem pogledu lahko prenesla tudi pokrajina in regionalno gospodarstvo, ostaja neodgovorjeno. V pričujočem dokumentu se zato lotevamo problematike gradnje počitniških stanovanj, želimo pa tudi predstaviti ustrezne rešitve zanjo. Nadaljnje informacije o temi, ki se nanašajo na posamezen jezikovni prostor alpske regije, boste našli v drugih jezikovnih razlicicah dosjeja.
Zweitwohnung
Image caption:
Počitniška stanovanja spremenijo podobo kraja in lahko tudi škodijo njegovemu ugledu © Frank Schultze/Zeitenspiegel
Dateien
Type Title modified
Gradnja počitniških stanovanj v Alpah Gradnja počitniških stanovanj v Alpah 17.12.2008