CIPRA representatives:

Personal tools

  Search filter  

Pokrajina

 © Artur Staszewsky_flickr
Image caption:
© Artur Staszewsky_flickr

Kaj je pokrajina?

Gozd, travnik, potok, ceste, hiše, industrijski objekti – pokrajina je raznolika in izpolnjuje različne naloge – ena od nalog je zagotavljanje zemljišč za gradnjo naselij in druge infrastrukture. Pokrajino nujno potrebujemo za proizvodnjo hrane ali energije. Pokrajina deluje kot vodni filter in akumulira ogljik, daje prostor za sprostitev in je življenjski prostor živali in rastlin, če navedemo le nekatere.

Prostorsko načrtovanje išče ravnovesje med različnimi zahtevami, ki jih imajo ljudje do pokrajine. Preudarni ukrepi prostorskega načrtovanja so tako temelj za raznolikost pokrajine, s katero se lahko povežemo ljudje. 

> Povezave k temi