CIPRA representatives:

Personal tools

  Search filter  

News

Primerjava prometnega protokola z Belo knjigo EU

Dec 16, 2003 / zopemaster
Za Avstrijo je izredno pomembno, da Evropska unija sprejme pobude Alpske konvencije in pripadajočih protokolov ter da dejavno sodeluje pri njihovem uresničevanju. Ta zahteva je povsem realna, ponazorimo pa jo lahko v obliki primerjave prometnega protokola z Belo knjigo o evropski prometni politiki.
Cilji
Najpomembnejši cilj prometnega protokola je zmanjšanje obremenitev in tveganj, ki jih povzroča promet, na mero, ki bo sprejemljiva za ljudi, živali in rastline. Ta zahteva se sklada z najpomembnejšo usmeritvijo Bele knjige Evropske unije, ki ocenjuje, da je vključevanje prometa "v dolgoročni trajnostni razvoj" nujno potrebno. Oba dokumenta izražata prepričanje, da prihodnji razvoj prometa ne sme več ogrožati okolja oz. ljudi.

Izvedbene strategije
Tudi pri tej točki sta si prometni protokol in Bela knjiga v veliki meri pretežno edina, da je nujna celostna zasnova izvedbenih strategij. Ukrepi za izboljšanje železniškega prometa, zlasti še kombiniranega prometa, se morajo biti tudi v obliki dodatne infrastrukture izvajati skupaj s tarifnimi ukrepi v cestnem prometu zaradi uvedbe realnih stroškov.

Gradnja novih tranzitnih osi
Celo edini primer, pri katerem prometni protokol presega Belo knjigo EU, tj. določba o opustitvi gradnje novih cest višjega reda v čezalpskem prometu, ne nasprotuje politiki Evropske unije, saj tudi v razvojnih usmeritvah transevropskega omrežja (TEN) nove poti niso predvidene.

Zagotovo bi torej lahko govorili o velikem napredku, če bi Evropska unija in alpske države začele v prihodnje skupaj uresničevati prometno politiko, kot je predstavljena v Beli knjigi, in Protokol o izvajanju Alpske konvencije na področju prometa.
Vir: CIPRA-Info 70
e-novice alpMedia

Bi rad_a vedel_a, kaj se dogaja v Alpah? Naroči se na e-novice alpMedia, kjer mesečno dobiš ažurne in dobro utemeljene novice iz Alp in okolice.