CIPRA representatives:

Personal tools

  Search filter  

News

Delovna skupina za promet

Dec 16, 2003 / zopemaster
Po pooblastilu Alpske konference je Stalni odbor ustanovil delovno skupino za promet pod predsedstvom Francije, da bi zagotovil izvajanje prometnega protokola Alpske konvencije.
Leta 2002 je Alpska konferenca v Meranu delovno skupino za promet pooblastila, da lahko začne z zbiranjem in analizo informacij, pri čemer naj bi zbrala zlasti že izvršene ukrepe za izpolnjevanje ciljev prometnega protokola v posameznih državah. V ta namen je bila v okviru Sistema opazovanja in informiranja v Alpah (SOIA) tudi ustanovljena skupna informacijska platforma za promet na območju Alp.
Oktobra 2003 je Stalni odbor delovni skupini za promet odobril ključna področja delovanja v naslednjem dveletnem obdobju:
-Izdelati bo treba sintezo na podlagi obstoječih podatkov s ciljem priprave dolgoročnega razvoja prometa na območju Alp in njegovih učinkov na trajnostni razvo.
-Zaradi ugotavljanja splošnega delovanja prometnega sistema na območju Alp bodo osrednji poudarki pri znotrajalpskem prometu in povezavah med postajami, pri kombiniranem oz. nekombiniranem tovornem prometu ter večjih čezalpskih železniških koridorjih.
-Tesno sodelovanje z delovno skupino za cilje kakovosti okolja bo zagotovilo strokovno uporabo kazalcev na področju prometa, ki predstavljajo skorajda tretjino vseh kazalcev.
-Vprašanje stroškov prometne infrastrukture na območju Alp bo obravnavano v posebnem katalogu ukrepov.
Vir: CIPRA-Info 70
e-novice alpMedia

Bi rad_a vedel_a, kaj se dogaja v Alpah? Naroči se na e-novice alpMedia, kjer mesečno dobiš ažurne in dobro utemeljene novice iz Alp in okolice.