CIPRA representatives:

Personal tools

  Search filter  

News

Francija in prometni protokol - in kje smo mi?

Dec 16, 2003 / zopemaster
Žal moramo ugotoviti, da protokol o izvajanju Alpske konvencije na podrocju prometa v Franciji doslej ni našel trdnega mesta v prometni politiki. Na podlagi cesa lahko dokažemo to trditev?
Po eni strani zavzema v Franciji cestni promet v strukturi celotnega cezalpskega prometa dalec najvecji delež: kar 78% prometa se odvija po cesti, le 22% po železnici (Avstrija: 72% cestni in 28% železniški promet; Švica: 30% cestni in 70% železniški promet). Po drugi strani pa smo še dalec od tega, da bi podvomili o smiselnosti gradnje velikih cestnih projektov: gradnja avtoceste A 51 na relaciji med Grenoblom in Sisteronom naj bi razbremenila koridor za promet težjih tovornih vozil v dolini Rone, železniški projekt na relaciji Lyon-Torino kot edina francoska zasnova za razvoj trajnostnega prometa na obmocju Alp temelji na nedokazanih trditvah o narašcajocem obsegu tovornega prometa. Ce bo v naslednjih dvajsetih letih ta projekt dejansko uresnicen, bo v Franciji prevoz tovora v cezalpskem cestnem prometu ostal na enaki ravni. S tako prometno politiko pa seveda ne bomo dosegli višje kakovosti življenja in varstva ekosistemov, ki sta v preambuli prometnega protokola zapisana kot cilja.
Vir: CIPRA-Info 70
e-novice alpMedia

Bi rad_a vedel_a, kaj se dogaja v Alpah? Naroči se na e-novice alpMedia, kjer mesečno dobiš ažurne in dobro utemeljene novice iz Alp in okolice.