CIPRA representatives:

Personal tools

  Search filter  

News

Prebivalstvo in kultura: sodelovanje vseh akterjev je nujno

Jan 15, 2004 / zopemaster
Področje prebivalstva in kulture ima v Alpski konvenciji poseben pomen. Da bi akterji lahko izrazili svoje stališče in dejansko sodelovali pri oblikovanju besedila bodočega protokola, je Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA) na spletnih straneh objavila poseben obrazec, v katerega lahko vsi, ki jih tema zanima, vpišejo svoje mnenje.
Trenutno se z vprašanjem, v kakšni obliki bi bilo mogoče obravnavati to področje in katere vsebine so pri tem potrebne, ukvarja posebna delovna skupina. Italijansko predsedstvo delovne skupine je pripravilo preglednico, v kateri so navedeni ključna tematska področja ter cilji in ukrepi, kot so jih doslej predlagali opazovalci in pogodbenice. Omrežje občin Povezanost v Alpah je preglednico objavilo v obliki spletnega obrazca na svetovnem spletu, pobude in predloge pa lahko zainteresirani pošljejo tudi na spletni naslov Urada za Alpsko konvencijo lebel.sekretariat@alpenkonvention.org.
e-novice alpMedia

Bi rad_a vedel_a, kaj se dogaja v Alpah? Naroči se na e-novice alpMedia, kjer mesečno dobiš ažurne in dobro utemeljene novice iz Alp in okolice.