CIPRA representatives:

Personal tools

  Search filter  

News

Švica bo ratificirala prve protokole Alpske konvencije

Apr 22, 2004
Švica ima z ratifikacijo izvedbenih protokolov Alpske konvencije precejšnje težave. Posvetovalna komisija spodnje zbornice švicarskega parlamenta, tj. sveta kantonov, namerava najprej ratificirati le tri od devetih protokolov, in sicer s področja prometa, varstva tal ter urejanja prostora in trajnostnega razvoja.
Vlada naj bi pri tem izjavila, da v Švici za njihovo izvajanje spremembe zakonov niso potrebne in da obstoječa razdelitev pristojnosti med državo in kantone ostaja nespremenjena. Poleg tega naj bi si pridržala pravico, ki je z jezikovnega vidika nejasno izražena in ki naj bi Švico obvarovala pred prevzemom "dodatnih obveznosti". Ko bo predložen predlog države o novi regionalni politiki in ko bodo zbrane prve izkušnje s tremi protokoli, bi lahko začeli razmišljati o ratifikaciji preostalih šestih protokolov. Svet kantonov bo o tej zadevi razpravljal 15. junija 2004.
Vir: komisije za okolje, prostorsko planiranje in energijo (UREK) pri Nacionalnem svetu in Svetu kantonov švicarskega parlamenta
e-novice alpMedia

Bi rad_a vedel_a, kaj se dogaja v Alpah? Naroči se na e-novice alpMedia, kjer mesečno dobiš ažurne in dobro utemeljene novice iz Alp in okolice.