CIPRA representatives:

Personal tools

  Search filter  

News

Začel se je projekt o raziskovanju dolgoživih toksičnih polutantov na območju Alp

May 06, 2004 / zopemaster
O tem, kolikšna je ogroženost alpskega območja z dolgoživimi visoko toksičnimi polutanti, tako imenovanimi obstojnimi organskimi onesnaževali (POP), je bilo doslej znanega bolj malo.
Image caption:
Smrekovi iglavci: kazalci obremenitev s POP © Ges. f. ökolog. Forschung München
A že prve analize in raziskave kažejo, da Alpe obremenjujejo tudi te snovi, saj se POP zadržujejo in odlagajo predvsem v hladnejših predelih, kot so hribovska in gorska območja. Avstrija je zato začela izvajati široko zastavljen raziskovalni projekt z naslovom "MONARPOP" (Monitoring Network in the Alpine Region for Persistent Organic Pollutants). V okviru programa INTERREG IIIB so v projekt vključene tudi Nemčija, Italija, Slovenija in Švica ter EU, ki sodelujejo kot partnerji in financerji. Meritve bodo začeli izvajati letošnjo jesen, prvi rezultati naj bi bili znani jeseni 2005.
Zaradi vnašanja škodljivih snovi v zrak predstavljajo POP velik problem tudi na svetovni ravni in ker že v zelo majhnih koncentracijah razvijejo vrsto toksičnih lastnosti, pobude na lokalni ravni ne zadostujejo več. Reševanje te problematike na globalni ravni je predmet Stockholmske konvencije Združenih narodov o obstojnih organskih onesnaževalih, ki pa še ni začela veljati.
Vir in nadaljnje informacije: Zvezno ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo, 30. 4. 2004: www.lebensministerium.at/presse (de), www.pops.int (en/fr)
e-novice alpMedia

Bi rad_a vedel_a, kaj se dogaja v Alpah? Naroči se na e-novice alpMedia, kjer mesečno dobiš ažurne in dobro utemeljene novice iz Alp in okolice.