CIPRA representatives:

Personal tools

  Search filter  

Further Information

News

Ustanovljeno kompetenčno omrežje za vodne vire v Avstriji

Nov 04, 2004 / zopemaster
Avstrijska znanost in gospodarstvo želita na področju trajnostnega ravnanja z vodami razviti tesnejše sodelovanje s srednjimi in vzhodnoevropskimi državami. V ta namen je bilo ustanovljeno tudi kompetenčno omrežje (K-net) "Vodni viri in gospodarjenje z njimi", ki so ga javnosti predstavili 19. oktobra v Celovcu v Avstriji.
Poleg države in zveznih dežel Koroške, Štajerske in Tirolske pri projektu sodelujejo še italijanska pokrajina Pordenone in pa državi Slovenija in Hrvaška. Pod okriljem avstrijskega Zveznega ministrstva za gospodarstvo in delo se je tako združilo 26 raziskovalnih inštitucij in 38 gospodarskih partnerjev, ki bodo na področju vode skupaj razvijali ustrezne strategije za varovanje, rabo in trženje.
Omrežje se deli na šest sektorjev, t.i. "kompetenčnih vozlišč" za naslednja področja: upravljanje vode, trajnostno ravnanje z vodami, voda in zdravje, podzemne vode in gradnja elektrarn, veriga ustvarjanja vrednosti pri gospodarjenju z vodnimi viri in raba podtalnice za potrebe kmetijstva in industrije. Center omrežja predstavlja podjetje "Kompetenznetzwerk Wasserressourcen GmbH" s sedežem v Gradcu. Do leta 2007 bodo sredstva za projekt v višini 9,6 mio. evrov zagotavljali država, gospodarstvo in posamezne dežele oz. države.
Vir in nadaljnje informacije: http://science.orf.at/science/news/128420 (de),
www.bohmann.at/templates/index.cfm/id/14367 (de)
e-novice alpMedia

Bi rad_a vedel_a, kaj se dogaja v Alpah? Naroči se na e-novice alpMedia, kjer mesečno dobiš ažurne in dobro utemeljene novice iz Alp in okolice.