CIPRA representatives:

Personal tools

  Search filter  

News

Razvojni potenciali Alpske konvencije

Mar 23, 2006 / zopemaster
"Z diplomatskega parketa k izvajanju na krajevni ravni" se glasi slogan, ki ga je v zvezi z Alpsko konvencijo prevzelo avstrijsko Zvezno ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo, okolje in vodno gospodarstvo ob naročilu izdelave študije "Razvojni potenciali Alpske konvencije - možnosti uspešnega izvajanja v Avstriji".
Cilj študije je bil analizirati neizkoriščene potenciale Alpske konvencije, saj je javnost doslej bolj slabo poznala naloge in možnosti, ki izhajajo iz Alpske konvencije. V primerih pa, ko javnost konvencijo vendarle opazi, je ta velikokrat razumljena le kot instrument preprečevanja. Študija naj bi tako služila tudi kot priprava strateške zasnove, katere cilji bo srednjeročno in dolgoročno uresničevanje Alpske konvencije in njenih protokolov.
Kratki oceni trenutnega stanja na področju izvajanja Alpske konvencije v Avstriji sledi analiza domačih in mednarodnih projektov, ki se navezujejo na alpsko tematiko in na različnih ravneh poskušajo vplivati na uveljavitev trajnostnega in vzdržnega razvoja. Analizo dopolnjujejo številni intervjuji s strokovnjaki, ki so bili vključeni v proces nastajanja Alpske konvencije, podrobno pa so opisani tudi nekateri izvedbeni projekti, ki so še posebej primerni za uveljavljanje Alpske konvencije in za smiselno uresničevanje njenih ciljev.
Študija v povzetku oblikuje ključne strateške točke za izvajanje in opisuje perspektivna vsebinska področja, kot je Alpska konvencija, kot prioritetno nalogo, vključitev obstoječih izvedbenih ukrepov, okrepitev vloge in pomena nacionalnega koordinacijskega organa ter vzpostavitev krovne znamke "Alpska konvencija".
Bibliografija: Zvezno ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo, okolje in vodno gospodarstvo (izd.) (2004): Razvojni potenciali Alpske konvencije - možnosti uspešnega izvajanja v AvstrijI. 158 strani. Več informacij na spletnem naslovu: www.umweltnet.at/article/articleview/43118/1 (de)
e-novice alpMedia

Bi rad_a vedel_a, kaj se dogaja v Alpah? Naroči se na e-novice alpMedia, kjer mesečno dobiš ažurne in dobro utemeljene novice iz Alp in okolice.