CIPRA representatives:

Personal tools

  Search filter  

News

Evropski parlament potrdil štiri protokole Alpske konvencije

Jun 29, 2006 / zopemaster
13. junija 2006 je evropski parlament z veliko večino potrdil naslednje štiri protokole Alpske konvencije: protokol o varstvu tal, energiji, turizmu in hribovskem kmetijstvu.
EU lahko sedaj zanje izpelje ratifikacijski postopek. Nekatere države - Nemčija, Francija, Avstrija, Slovenija in Lihtenštajn - so to že storile.
Namen protokolov je natančneje opredeliti okvirno konvencijo. Eden od poglavitnih ciljev protokola o varstvu tal je varstvo večfunkcionalne vloge tal in prizadevanje za trajnostno ravnanje s tem virom. Protokol o energiji predvideva ukrepe na področju varstva podnebja ter trajnostne rabe naravnih virov, turistični protokol si prizadeva doseči razvoj turizma kot sektorja, ki je ekonomsko pomemben za celotno alpsko območje, najti ravnovesje med ekonomskimi interesi, potrebami lokalnega prebivalstva in okoljevarstvenimi vidiki. Protokol o hribovskem kmetijstvu naj bi kmetijstvo ohranil in spodbujal z ustreznimi nadomestili zlasti tam, kjer so naravne razmere za kmetovanje posebno težke ali na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost ter podprl metode naravnega kmetovanja.
Vir: www.dolomiten.it/nachrichten/artikel (de)
e-novice alpMedia

Bi rad_a vedel_a, kaj se dogaja v Alpah? Naroči se na e-novice alpMedia, kjer mesečno dobiš ažurne in dobro utemeljene novice iz Alp in okolice.