CIPRA representatives:

Personal tools

  Search filter  

News

Ogrožene brežine visokogorskih jezer v Franciji

Jul 13, 2006 / zopemaster
Zaradi spremenjenega Zakona o razvoju podeželja z dne 23. februarja 2005 je danes varstvo brežin francoskih visokogorskih jezer, ki presegajo 1000 hektarjev, urejeno veliko slabše. Vsebinsko prekrivanje omenjenega zakona o gorskih območjih z zakonom o obalah in brežinah je odpravljeno in tako rabo teh območij ureja le še zakon o gorskih območjih. Vrsta predlogov za njegovo spremembo, ki so si sledili drug za drugim, je povzročila, da so določbe zakona omiljene.
Župani so za področje brežin velikih gorskih jezer dobivali vedno večja pooblastila, ocena vplivov posameznih projektov na okolje pa tudi ni več obvezna. Raziskava je, denimo, pokazala, da bi bilo zaradi pozidave v neposredni bližini jezera Annecy lahko ogroženih kar 6.000 hektarjev površin. Ustrezna uredba še ni dokončno sprejeta, proti spremembi zakona pa se sedaj borijo številne okoljske organizacije, zlasti v Visoki Savoji, in zahtevajo, da se organizirata javna razprava in referendum, da bodo državljani lahko izrazili svoje mnenje o načrtovani reformi.
Vir: www.amisdelaterre.org/article.php3?id (fr)
e-novice alpMedia

Bi rad_a vedel_a, kaj se dogaja v Alpah? Naroči se na e-novice alpMedia, kjer mesečno dobiš ažurne in dobro utemeljene novice iz Alp in okolice.