CIPRA representatives:

Personal tools

  Search filter  

News

Energijske oznake in standardi v alpskih državah na enem mestu

Jul 29, 2010 / zopemaster
Rezultat delavnice, ki je v okviru projekta Enerbuild (ENERgy Efficiency and Renewable Energies in the BUILDing Sector in the Alpine Space) potekala konec novembra 2009 v italijanskem kraju Bressanone/Brixen, je pregledna brošura o certificiranju energijsko u?inkovitih stavb. Opravljena je bila primerjava, v kateri so se ugotavljale razlike med posameznimi državami na tem podro?ju in raziskovale možnosti za uresni?evanje energijskih oznak na lokalni ravni.
Energijsko certificiranje v alpskih državah: primerjalni pregled.
Image caption:
Energijsko certificiranje v alpskih državah: primerjalni pregled.
Delavnica je del projekta EU Enerbuild, ki se bo v okviru programa Obmo?je Alp izvajal od 2009 do 2012 in katerega namen je okrepiti mala in srednje velika podjetja v gradbenem sektorju z izmenjavo znanja med razli?nimi inštitucijami. Do leta 2020 naj bi število pasivnih hiš skokovito naraslo, zato je na tem podro?ju prenos znanja o ekonomskih in ekoloških vprašanjih še posebno pomemben.
Ve? informacij o projektu na www.enerbuild.eu (en), kjer je objavljena brošura, ki si jo lahko presnamete.
Filed under: Ekološka gradnja, Gradnja
e-novice alpMedia

Bi rad_a vedel_a, kaj se dogaja v Alpah? Naroči se na e-novice alpMedia, kjer mesečno dobiš ažurne in dobro utemeljene novice iz Alp in okolice.