CIPRA representatives:

Personal tools

  Search filter  

Further Information

News

Gore - učilnica pod milim nebom

Sep 10, 2012 / zopemaster
Da bi si mladi lahko znali predstavljati, kakšna prihodnost čaka gorski svet, morajo z njim najprej vzpostaviti oseben odnos. Za to pa je potrebna ozaveščenost o družbenih in tudi okoljskih povezavah. Sledi pregled dejavnosti na področju okoljskega izobraževanja v francoskih Alpah.
Image caption:
Izkusiti „gorsko kulturo“ – Za številne mlade je bilo udejstvovanje v gorskih športih povod za njihovo zavezanost Alpam. © Dietmar Meinert/pixelio.de
Na področju okoljskega izobraževanja obstaja v francoskih Alpah vrsta pobud: društvo Mountain Riders vabi mlade, da se po končani zimski sezoni udeležijo skupnih čistilnih akcij na smučiščih, naravni parki organizirajo mladinske izmenjave, v okviru katerih mladi spoznavajo gorski svet v drugih regijah, različni posamezniki si prizadevajo, da bi zakonska ureditev dovoljevala prenočevanje učencev skupaj s svojim razredom v gorskih kočah, pokrajinska oblast v regiji Rona - Alpe organizira okrogle mize, na katerih mladi skupaj s strokovnjaki razpravljajo o oblikovanju prihodnje politike za gorska območja, mreža Empreintes 74 pa v video intervjujih prikazuje, kakšen odnos imajo gimnazijci do "njihovih" gora. Take in podobne pobude pa obstajajo seveda tudi v drugih alpskih regijah.

Poskusni laboratorij za družbo
Gore so iz različnih razlogov idealen kraj za ozaveščanje mladih o pomenu okolja. Gorsko pokrajino zaznamujejo izredni in pogosto dobro opazni naravni pojavi, kot so taleči se ledeniki ali različni vegetacijski pasovi. Gore ponujajo "živo" ponazoritveno gradivo in so zato učilnica v naravi. Narava pa je ranljiva. če želimo to dragoceno dobrino ohraniti, morajo gorske skupnosti svoj način življenja in ravnanja podrediti stalnemu prilagajanju. Za to so potrebne inovativne strategije in kreativne rešitve. Gore torej postajajo poskusni laboratorij za družbo in učilnica za mlade ljudi.
V gorah lahko mladi pridobijo pomembne izkušnje o tem, kaj pomeni življenje v skupnosti in ravnanje z viri in nevarnostmi - povedano na kratko: naučijo se prevzeti individualne in kolektivne odgovornosti.
Pomembno je, da na tej poti mlade spremljamo odrasli, da bodo znali oblikovati lastno prihodnost v gorah, če bodo to seveda želeli, obenem pa jih moramo spodbuditi, da bodo kot državljani prevzeli odgovornost za skupno prihodnost gorskih območij.
V sodobnem okoljskem izobraževanju se mladi prebivalci Alp učijo obvladovati izzive jutrišnjega dne - in če bodo dobro poznali gore, njihove probleme in raznovrstnost, bodo lahko ustvarili lastno "gorsko kulturo" in jo tudi razvijali.

Izkusiti in razikovati
Posamezniki, ki delujejo na področju okoljskega izobraževanja, vidijo svojo nalogo predvsem v tem, da mladim pomagajo izboljšati lastno predstavo o gorah in njihov osebni odnos do gorskega sveta. Mlade želijo spodbuditi k temu, da se z gorami začnejo ukvarjati aktivno, da razvijejo odgovoren odnos in solidarnost ter da istočasno okrepijo svojo neodvisnost.
Za to so na voljo različne možnosti: znanstvenoraziskovalno delovanje, prostočasne dejavnosti, čutno zaznavanje, fizične in športne aktivnosti, slikovna in naturalistična ponazoritev, simbolika, umetniške dejavnosti in ročne spretnosti ter marsikaj drugega. Mladim mora biti omogočeno, da izkušnje, dragocene v vzgojnem smislu, pridobivajo v gorah, denimo na strokovnih ekskurzijah, pri raziskovanju pokrajine in zgodovine, s kolektivnimi izkušnjami, samopremagovanjem ali osebno zavzetostjo. Koordinatorji tudi spodbujajo vzpostavljanje neposrednih stikov z ljudmi in poklicnimi skupinami v gorskem svetu, denimo z izvajalci socialnih storitev, oblikovalci odločitev, pomembna pa so tudi srečanja z mladimi iz drugih alpskih regij. Skupni projekti prispevajo h krepitvi občutka pripadnosti, skupne razprave o prihodnjem razvoju gorskih območij pa spodbujajo tudi vključevanje mladih v procese odločanja in upravljanja.
Nevladne organizacije, kot so WWF, Pro Natura, planinska društva ali prijatelji narave in pedagoški delavci, denimo učitelji, vzgojitelji, mladinski vodniki oz. spremljevalci, gorski vodniki itd., se že dlje časa zavzemajo za izvajanje vsebin okoljskega izobraževanja na lokalni ravni. Ti se zadnjih pet let vedno pogosteje organizirajo v skupine - ne samo v Franciji, temveč tudi na čezmejni ravni v celotnem alpskem prostoru - in si izmenjujejo izkušnje iz prakse in o instrumentih, ki so jih uporabili. Združujejo se tudi ozemeljske strukture, kot so naravni parki, lokalne skupnosti ali društva, in organizirajo skupne dejavnosti, s katerimi bi mladim približali gorski svet. K vsemu temu lahko pomembno prispevajo akterji in oblikovalci politik, tako da skupaj oblikujejo strategije za okoljsko izobraževanje in ozaveščanje mladih generacij o alpskem svetu.
Jeseni 2012 se bodo zvrstile tri mednarodne prireditve, na katerih bodo sodelovali tudi mladi: v Švici bodo v sodelovanju s CIPRO priredili Alpski teden, v Franciji bodo organizirali evropsko konferenco za gorska območja "Euromontana", v Avstriji pa skupaj z organizacijama Alparc in Reema delavnico o okoljskem izobraževanju na zavarovanih območjih v Alpah. V okviru teh prireditev bodo predstavniki organizacij, oblikovalci političnih odločitev in mladi pripravili strategije, kako lahko mlade generacije v prihodnje sodelujejo pri uveljavljanju trajnostnega razvoja v Alpah.
Prireditve bodo za vse udeležence odlična priložnost za razmislek o nalogah okoljskega izobraževanja, predvsem pa za spodbujanje dejavnega alpskega državljanstva, ki ohranja skupne vrednote in raznovrstnost - seveda v sodelovanju z mladimi.

Isabelle Roux, direktorica REEMA
*********************************************
Mreža za izobraževanje o alpskem okolju
REEMA (Réseau d'Education à l'Environnement Montagnard Alpin) povezuje akterje, ki se ukvarjajo z okoljsko vzgojo na območju Alp - trenutno jih je okoli 500, prihajajo pa z različnih področij. Mreža podpira izmenjavo informacij, spremlja izvajanje posameznih projektov in koordinira skupne projekte preko in za akterje, ki delujejo na področju vzgoje in gora. Trenutno se REEMA ukvarja z vodenjem pedagoških skupin na različnih tematskih področjih, kot so smučišča, planinske koče, podnebne spremembe v Alpah, alpska zavarovana območja, športne dejavnosti v gorskem okolju itd.
www.reema.fr (fr)
*********************************************
Vir: Alpe na odru, št. 97 (www.cipra.org/sl/alpmedia/publikacije/5017)
e-novice alpMedia

Bi rad_a vedel_a, kaj se dogaja v Alpah? Naroči se na e-novice alpMedia, kjer mesečno dobiš ažurne in dobro utemeljene novice iz Alp in okolice.