CIPRA representatives:

Personal tools

  Search filter  

News

Podnebne spremembe: v projektu cc.alps mislimo več korakov naprej

Dec 01, 2012 / zopemaster
Z nedavno objavljeno publikacijo Voda in podnebne spremembe se je končal projekt cc.alps - podnebne spremembe: mislimo korak naprej!. V preteklih štirih letih je CIPRI International v sodelovanju s številnimi strokovnjaki in praktiki prikazala kako izgledajo inteligentne aktivitete proti podnebnim spremembam.
Image caption:
CIPRI je uspelo vzpostaviti obsežno bazo podatkov o vzglednih projektih, ki se izvajajo na celotnem alpskem območju na področju boja proti podnebnim spremembam in prilagajanja nanje. V okviru projekta je izšlo tudi deset poročil (compacts), ki povzemajo trenutno stanje znanja na teh področjih, predstavljajo primere dobre prakse, CIPRA pa je v njih izrazila tudi svoja sporočila in politične zahteve. Poročila obravnavajo najpomembnejša področja, ki so jih prizadele podnebne spremembe - od turizma, kmetijstva do prostorskega planiranja. Večina tematskih poročil je na voljo v različnih jezikih. Pridelano znanje pa je CIPRA predstavila zanimanemu občinstvu na številnih konferencah in delavnicah. Nasljedna prireditev bo na primer konferenca "Podnebje od spodaj", ki se bo odvijala v Nemčiji.
Projekt cc.alps pa je ustvaril tudi podlago za več nadaljevalnih projektov, kot so Alpstar, C3-Alps in MountEE. Pred kratkim je CIPRA začela izvajati projekt transnacionalnega sodelovanja z različnimi regijami, ki sodelujejo v programu EU Leader in so še posebno zainteresirane za izvajanje inteligentnih ukrepov proti podnebnim spremembam. Več informaciji o novem sodelovanje bo v kratkem na voljo na spletu CIPRE.
Več informacij na: www.cipra.org/cc.alps, http://alpstar-project.eu, www.c3alps.eu, www.mountee.eu, www.klima-regional.de
e-novice alpMedia

Bi rad_a vedel_a, kaj se dogaja v Alpah? Naroči se na e-novice alpMedia, kjer mesečno dobiš ažurne in dobro utemeljene novice iz Alp in okolice.