CIPRA representatives:

Personal tools

  Search filter  

News

Nova strategija za program Območje Alp/Alpine Space

Jun 19, 2013 / zopemaster
Kaj čaka Alpe v prihodnosti? Katere projekte naj sofinancira Evropska unija? Na ta in podobna vprašanja odgovarja študija, ki ustvarja ustrezen okvir za novo obdobje financiranja evropskega programa za območje Alp.
Image caption:
Trajnostna raba obnovljivih virov na območju Alp je v program za območje Alp za obdobje 2014-2020 zapisana kot ena od prednostnih nalog. © RainerSturm / pixelio.de
Aktualni program Evropske unije za območje Alp (Alpine Space) se konec 2013 izteka, zato je vodstvo programa zadolžilo skupino strokovnjakov, da opredeli, kateri bi lahko bili prihodnji izzivi za Alpe, in izdela podlago za oblikovanje novega programa. Po poldrugem letu razprav je zaključno poročilo pripravljeno.
Nesporno dejstvo, ki ga prinaša analiza, je, da bo na prihodnje življenje v Alpah odločilno vplivali podnebne spremembe, energijski preobrat, globalizacija gospodarstva, družba znanja, vedno večja mobilnost in demografske spremembe. V posameznih delih Alp, kot so mesta, turistična območja ali pa regije na podeželju, v katerih število prebivalcev upada, pa bodo njihovi učinki zelo različni.
Po priporočilih strokovnjakov bi moral program za območje Alp v programskem obdobju od leta 2014 dalje zasledovati šest strateških ciljev, med katerimi sta biotska raznovrstnost in pokrajina ter trajnostna raba naravnih virov v Alpah. V primerjavi s predhodnimi obdobji je večja pozornost namenjena temam, kot so socialna raznolikost in integracija kakor tudi spodbujanje podjetništva.
Rezultati strateške študije bodo vključeni v novi programski dokument, ki bo opredelil vsebine in način delovanja programa za območje Alp za obdobje 2014-2020. Dokument je trenutno v pripravi, razprava o njem se bo začela predvidoma poleti, jeseni pa bo dokončan. Predložitev novih projektnih idej bo tako možna leta 2014.
Strateška študija in več informacij na: www.alpine-space.eu/about-the-programme (en)
e-novice alpMedia

Bi rad_a vedel_a, kaj se dogaja v Alpah? Naroči se na e-novice alpMedia, kjer mesečno dobiš ažurne in dobro utemeljene novice iz Alp in okolice.