CIPRA representatives:

Personal tools

  Search filter  

News

Projekt GreenAlps za več biotske raznovrstnosti

Aug 23, 2013 / zopemaster
Zakoni naj bi bili v prihodnje v večji meri usmerjeni v ekološko povezovanje v Alpah. Regije, zavarovana območja in NVO, med njimi tudi CIPRA, bodo zato jeseni začeli izvajati projekt GreenAlps. In kateri so cilji projekta?
Image caption:
Močerada in druge rastlinske in živalske vrste je treba bolje zavarovati povsod po Evropi - projekt GreenAlps za to predlaga ustrezne okvirne zakonske pogoje. © Schrottie / flickr.com
Živalim in rastlinam mora biti omogočeno prosto gibanje med življenjskimi prostori in čez državne meje. Številne študije in mednarodni projekti so že ugotovili, zakaj je ekološko povezovanje potrebno za ohranjanje biotske raznovrstnosti in kakovosti življenja alpskih prebivalcev. Občine in regije na celotnem območju Alp so same že izkusile, kaj lahko storijo upravni organi. Če pa želimo, da bo ekološko povezovanje dejansko uspešno, potrebujemo skupne okvirne pogoje in finančno podporo.
Mreža zavarovanih območij v Alpah (Alparc), več zavarovanih območij, raziskovalni inštituti in NVO, med njimi tudi CIPRA, bodo zato septembra začeli izvajati skupni projekt GreenAlps. Na podlagi dosedanjih ugotovitev želijo izdelati temelje vseevropske okoljske politike za varstvo biotske raznovrstnosti v Alpah. Potekale bodo delavnice, na katerih bodo sodelovali oblikovalci politik na nacionalni in mednarodni ravni. Omrežje občin "Povezanost v Alpah" in društvo Alpsko mesto leta bosta kot opazovalca posredovala lastne izkušnje in potrebe na občinski ravni.
Projekt GreenAlps bo potekal do novembra 2014, sofinanciral pa ga bo program EU Območje Alp/Alpine space. CIPRA je pristojna za komunikacijo in spremlja pilotno regijo Dolina Alpskega Rena.
Viri in več informacij na: www.alpine-space.eu/projects/projects/detail (en), www.recharge-green.eu, www.econnectproject.eu
e-novice alpMedia

Bi rad_a vedel_a, kaj se dogaja v Alpah? Naroči se na e-novice alpMedia, kjer mesečno dobiš ažurne in dobro utemeljene novice iz Alp in okolice.