CIPRA representatives:

Personal tools

  Search filter  

News

Nemčija: preventivno varstvo pred poplavami se mora začeti pri gorskem gozdu

Sep 25, 2003 / zopemaster
V svojem stališču do osnutka zakona o varstvu pred poplavami, ki ga je pripravilo nemško Zvezno ministrstvo za okolje, je nemški nacionalni odbor Mednarodne komisije za varstvo Alp (CIPRA) postavil zahtevo, da bo v zakonu treba upoštevati tudi sposobnost zadrževanja vode pri gorskih gozdovih.
Logo Jahr des Süsswassers 2003
Image caption:
Prav tako menijo, da so premalo zavezujoči zlasti pomembni predpisi, ki urejajo obnovo nekdanjih poplavnih območij, sicer pa vidi CIPRA-Nemčija v osnutku zakona pomemben korak k ureditvi preventivnega varstva pred poplavami.
Gorski gozdovi imajo namreč pomembno vlogo pri preventivnem varstvu pred poplavami: količina padavin je namreč v gorskih območjih bistveno večja kot v ravninskih predelih, v sonaravnih gorskih gozdovih lahko voda izhlapeva prek listov oz. se kopiči v tleh in le počasi odteka. Ker gorski gozdovi tako znatno prispevajo k ublažitvi obsežnejših poplav, bi po mnenju komisije za varstvo Alp sonaravno gospodarjenje z gorskimi gozdovi moralo biti sestavni del preventivnega varstva pred poplavami. V omenjenem stališču do osnutka zakona je CIPRA-Nemčija sprožila tudi pobudo za utrezno spremembo zveznega zakona o gozdovih.
Vir in nadaljnje informacije na spletnem naslovu: www.cipra.de/cipra/index.html (de)
Filed under: Naravne nesre¢e, Narava
e-novice alpMedia

Bi rad_a vedel_a, kaj se dogaja v Alpah? Naroči se na e-novice alpMedia, kjer mesečno dobiš ažurne in dobro utemeljene novice iz Alp in okolice.