CIPRA representatives:

Personal tools

  Search filter  

News

Zakljucno porocilo delovne skupine za snežne plazove, poplave, usade in zemeljske plazove

Oct 22, 2003 / zopemaster
Po pooblastilu Alpske konference je interna delovna skupina opravila analizo velikih naravnih ujm v alpskem prostoru v letih 1999 in 2000, na podlagi te analize pa sprejela ustrezne sklepe za obmocje Alp.
Porocilo delovne skupine z naslovom "Velike naravne ujme v alpskem prostoru", ki je bilo predloženo na zadnji seji Stalnega odbora Alpske konference, je na voljo v vseh štirih alpskih jezikih (nem., fr., it., slov.) in vsebuje priporocila za ucinkovito varstvo pred naravnimi nesrecami.
Vir in nadaljnje informacije: www.convenzionedellealpi.org/ (de/fr/it/sl)
e-novice alpMedia

Bi rad_a vedel_a, kaj se dogaja v Alpah? Naroči se na e-novice alpMedia, kjer mesečno dobiš ažurne in dobro utemeljene novice iz Alp in okolice.