CIPRA representatives:

Personal tools

  Search filter  

Further Information

News

Naravovarstvena podatkovna baza EU

Oct 22, 2003 / zopemaster
V sodelovanju z Evropskim tematskim centrom za varstvo narave in biotsko raznovrstnost (European Topic Centre for Nature Protection and Biodiversity - ETC/NPB) v Parizu/F in Evropskim okoljskim informacijskim in opazovalnim omrežjem (European Environmental Information Observation Network - EIONET)...
...je Evropska agencija za okolje (EEA) razvila novo podatkovno bazo, ki obsega informacije, pomembne za podrocje varstva narave: Evropski naravovarstveni informacijski sistem (European Nature Information System - EUNIS).
Podatki o vrstah, habitatih in zavarovanih obmocjih bodo tako dostopni javnosti in zbrani v podatkovno bazo. Tako bo mogoce zajeti podatke o razlicnih dogodkih v posameznih državah in biogeografskih regijah, o velikosti populacij in razvojnih trendih kakor tudi o njihovem varstvenem statusu.
EUNIS: http://eunis.eea.eu.int/eunis/index.jsp (en);
Vir: Urad EU za okolje, 2. 10. 2003: www.umweltdachverband.at/eu-umweltbuero (de)
e-novice alpMedia

Bi rad_a vedel_a, kaj se dogaja v Alpah? Naroči se na e-novice alpMedia, kjer mesečno dobiš ažurne in dobro utemeljene novice iz Alp in okolice.