CIPRA representatives:

Personal tools

  Search filter  

News

Hud boj z lubadarjem

Nov 30, 2016 / CIPRA International
Po daljšem obdobju doživljajo slovenski gozdovi največjo namnožitev podlubnikov. Strokovnjaki govorijo o visoki ekološki in finančni škodi, ki je prizadela več kot polovico gozdnih sestojev v celotni državi.
Del smrekovega gozda po napadu podlubnikov. ©TCM1003/flickr
Image caption:
Del smrekovega gozda po napadu podlubnikov. ©TCM1003/flickr

Pravzaprav gre za preplet različnih dejavnikov, ki so povzročili tako izredno namnožitev podlubnikov v slovenskih gozdovih – v letu 2014 je namreč neobičajno obsežen žledolom poškodoval večje količine drevja. Večina vrst podlubnikov se najraje naseljuje v poškodovana ali odmrla drevesa, še zlasti pa so v takih razmerah ogroženi monokulturni smrekovi sestoji. Gozd postaja vse manj odporen na napade hrošča. Les, ki ga naseli hrošč, je treba iz gozda odstraniti hitro in pred razmnožitvijo naslednje generacije podlubnikov. A zaradi časovne stiske in pomanjkanja delovne sile sanacija poškodovanih gozdov v Sloveniji v preteklih dveh letih ni bila izpeljana v zadostni meri. Prav tako bo treba tudi letos, za razliko od običajnih let, posekati pet- do šestkrat več napadenih dreves. Kljub temu pa pojava podlubnika ni mogoče zajeziti. Nedostopna območja zdaj v Sloveniji kartirajo s pomočjo brezpilotnih letalnikov, a je to še vedno časovno potratno in delovno  izredno intenzivno delo, sploh če upoštevamo dejstvo, da pokriva gozd polovico slovenskega ozemlja.

K razmnoževanju podlubnikov je veliko prispevalo tudi segrevanje ozračja. Po novem se podlubniki selijo v lege na okoli 1000 in več m. n. v., se pogosteje razmnožujejo, zaradi milejših temperatur v zimskem času imajo boljše možnosti za preživetje, kar pomeni, da nova drevesa pogosto napadejo že zgodaj spomladi. Po izrednih vremenskih razmerah, kot so viharji ali sušna obdobja, je tako velika verjetnost, da bo prišlo do prenamnožitve podlubnikov. 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdove in prehrano ter Gozdni inštitut sta imenovala skupine strokovnjakov, ki se bodo lotile reševanja katastrofalnih razmer – prvi korak je zagotovo prilagoditev zakonodaje, ki bo med drugim omogočila skrajšanje postopkov za izdajo odločb o sanitarni sečnji.

Viri in več informacij:

www.stmelf.bayern.de/wald/waldschutz/borkenkaefer/ (de), www.rtvslo.si/okolje/novice/zaradi-napada-podlubnikov-bo-tudi-letos-posekanih-dva-milijona-kubicnih-metrov-lesa/399898, www.rtvslo.si/okolje/novice/gozdarji-govorimo-o-stoletnem-napadu-podlubnikov/400036, www.zgs.si/fileadmin/zgs/main/img/PDF/LETNA_POROCILA/2015_Porocilo_o_gozdovih.pdf

Filed under: alpMedia 09/2016
e-novice alpMedia

Bi rad_a vedel_a, kaj se dogaja v Alpah? Naroči se na e-novice alpMedia, kjer mesečno dobiš ažurne in dobro utemeljene novice iz Alp in okolice.