CIPRA representatives:

Personal tools

  Search filter  

Good Practice

Dolina Achental se prebuja - zavzemanje prebivalcev za domačo regijo

V dolini reke Ache (Achental) med jezerom Chiemsee na Bavarskem in pogorjem Kaisergebirge na Tirolskem se je leta 2000 združilo deset nemških in avstrijskih občin ter ustanovilo društvo "Achentalski ekomodel" (Ökomodell Achental). Namen njihovega projekta je trajno ohraniti kakovost življenjskega prostora na čezmejni ravni s skupnim delovanjem in cilji. Za to območje je značilna svojevrstna kulturna krajina, ki se je oblikovala dolga stoletja, tudi v prihodnje pa naj bi jo ohranili s sonaravnimi metodami gospodarjenja. Ker želijo občine iz Achentala spodbujati razvoj tradicionalnega kmetovanja, tržijo domače kmečke in rokodelske izdelke pod zaščitenim imenom "Achentalska kakovost" (Qualität Achental). Kmetijam, za katere sta značilna poseben način gospodarjenja, ki varčuje z naravnimi viri, in načrtno izvajanje ukrepov za urejanje krajine, pa podeljujejo znak "Achentalska kulturna krajina" (Kulturlandschaft Achental). Pri razvoju domačih občin naj bi aktivno sodelovalo tudi prebivalstvo, zato so bile ustanovljene iniciativne skupine, znotraj katerih bi lahko domačini predstav-ljali svoje ideje in zamisli. Z Achentalskim ekomodelom naj bi se seznanila tudi širša javnost in tako sta bili leta 2003 imenovani dve področni koordinatorki, ki sta zadolženi za seznanjanje prebivalcev z vsemi področji naravo- in okoljevarstva, Podporo zagotavljata tudi pri izvajanju aktualnih projektov s področja okoljskega izobraževanja "Kmetijstvo gre v šolo" in "Narava v učilnici", ki naj bi pri mlajši generaciji vzbudila zavest o enkratni naravni in kulturni krajini Achentalske doline. V okviru Achentalskega ekomodela je leta 2003 nastal delni projekt DYNALP z naslovom "Strategije izvajanja za vrednotenje narave in krajine v turizmu", ki ga v okviru pobude Interreg IIIB financira Evropska unija in je zasnovan na usmeritvah Alpske konvencije. Več informacij: http://www.oekomodell-achental.de, www.dynalp.org
Der Erhalt der Almwirtschaft ist ein wichtiges Ziel des Ökomodells Achental.
Image caption:
Der Erhalt der Almwirtschaft ist ein wichtiges Ziel des Ökomodells Achental.
Die naturnahe, kleinstrukturierte Landwirtschaft hat im Achental noch eine große Bedeutung.
Image caption:
Die naturnahe, kleinstrukturierte Landwirtschaft hat im Achental noch eine große Bedeutung.

Področja delovanja Alpske konvencije

Pogodbenice se zavezujejo, da bodo ob prizadevanju za skupna merila sprejele vse potrebne ukrepe, da bi tako olajšale uporabo in širjenje ekstenzivnih, sonaravnih in za območje značilnih metod gospodarjenja na hribovitih območjih in da bodo varovale značilne kmetijske proizvode, ki se odlikujejo po lokalno omejenem, edinstvenem in sonaravnem načinu proizvodnje, ter taki proizvodnji dvigale vrednost.

Regije

Achental

Lokacija

Bergen, Grabenstätt, Grassau, Marquartstein, Schleching, Staudach-Egerndach, Übersee, Unterwössen

Kontaktna oseba

Verein Ökomodell Achental e.V.
Wolfgang Wimmer
Kirchplatz 1
83259 Schleching / DE
Telefonska številka: +49 8649 9866 55
Faks: +49 8649 9866 56
E-naslov: info@oekomodell.de
Spletna stran: http://www.oekomodell.de