CIPRA representatives:

Personal tools

  Search filter  

Good Practice

Dvajset let renaturacije Marzollske loke (Marzoller Au) - habitat, ki se spreminja

Zaradi poglobitve struge reke Saalach in izvedenih regulacijskih ukrepov na območju Marzollskega poplavnega gozda se vsakoletne poplave ne pojavljajo več. Zaradi ukrepov, ki so jih začeli izvajati leta 1981,so na tem območju uspeli ponovno vzpostaviti dotok vode in s tem obnoviti nekdanje mokrišče. O dosedanjih uspehih in morebitnih nadaljnjih ciljih je bila izdelana obsežna raziskava.

Cilj

Vzpostavitev novih življenjskih prostorov za rastline in živali, ustvarjanje različnih vodnih struktur, povečanje vrednosti Marzollske loke kot prostora za doživljanje narave in sprostitev.

Izvedba

Nujni gozdarski in vodogradbeniški ukrepi so se začeli izvajati že leta 1981. Leta 1986 je ga. Sabine Graf prvič opravila popis stanja z uporabo inženirsko-bioloških metod. V vlogi alpskega mesta leta 2001 je Bad Reichenhall oddelek za vegetacijsko ekologijo salzburške univerze pooblastil za izdelavo raziskave o prihodnjem razvoju tega območja.

Učinek

Ponovno namakanje je povzročilo nastanek številnih stoječih vodnih površin. Stari povezovalni jarki, ki so jih spet začeli namakati, sestavljajo razvejen povezovalni sistem biotopov stoječih voda. Raznovrstnost rastlinskih in živalskih vrst se je občutno povečala, kar velja zlasti za vodne in močvirske rastline, kot sta ostroluski šaš in pravi trst. Istočasno so se pojavile rastline, ki so na Bavarskem in/ali v Nemčiji uvrščene na rdeči seznam. Posamezne vrste so tako na območju Marzollske loke ustvarile več med seboj neodvisnih rastišč (ciklama, pegasta prstasta kukavica, vodna perunika, trstikasta šašulica).
V gozdarskem pogledu so zlasti za sive jelše značilni naravno pomlajeni sestoji.

Regije

Mesto Bad Reichenhall

Lokacija

Bad Reichenhall

Udeleženec

Mesto Bad Reichenhall, Gozdarski urad Berchtesgaden, Urad za vodno gospodarstvo Traunstein, Okrožno ribiško društvo

Financiranje

Za izvedbo študije (2.500,- €) so bila sredstva zagotovljena iz proračunskih sredstev, za izvedbo ukrepov pa iz lastnih dejavnosti in subvencij
(Stroškov za sprejete ukrepe ni mogoče oceniti).

Kontaktna oseba

Stadt Bad Reichenhall
Ordnungsamt
Christian Staudacher
Rathausplatz 1
83421 Bad Reichenhall / DE
Telefonska številka: +49 8651 775 234
Faks: +49 8651 775 213
E-naslov: christian.staudacher@stadt-bad-reichenhall.de
Spletna stran: http://www.stadt-bad-reichenhall.de