CIPRA representatives:

Personal tools

  Search filter  
Navigation

Good Practice

Nizkoenergijska hiša Au

Energijska obnova dvonadstropne hiše, zgrajene leta 1967, je bila izvedena med njeno predelavo iz eno- v dvostanovanjsko družinsko hišo. Medtem ko so potrebe po energiji pred obnovo znašale 235 kWh/m²a, znašajo po obnovi potrebe po ogrevalni energiji toliko kot pri pasivni hiši, kar objekt uvršca k energijsko samozadostnim hišam. Ker so na tej lokaciji (800 m.n.v.) snežne padavine pogoste, sprejemnikov soncne energije niso namestili na streho, temvec na južno fasado, kar omogoca izkorišcenje soncnega obsevanaj v cim vecji meri v zimskih mesecih. Zaradi odboja žarkov od snežne odeje se izkoristek poveca na 70 % ali 80 %. Takoj ko posijejo prvi soncni žarki, pa tudi ob difuzni svetlobi, lahko površina absorberjev zacne vpijati soncno obsevanje. Najvišje temperature so konec januarja, poleti pa napravo delno zasenci streha. Tudi cišcenje, ki ga je treba opraviti vsako jesen, je enostavno in se izvaja s pomocjo brisal, ki so pritrjena na teleskopski palici. Potrebe po energiji za ogrevanje in pripravo tople vode v celoti pokrivata 92 m² velika solarna fasada in vmesni hranilnik toplote velikosti 30 m³ . Od leta 1998 dalje se tudi elektricna energija v celoti pridobiva iz obnovljivih virov. Amortizacijski cas naprave znaša manj kot 8 let. Med sanacijo je bil namešcen tudi kontrolirani prezracevalni sistem z rekuperacijo toplote. Dejanski sistem ogrevanja je pravzaprav stropno gretje, za katerega so bile v beton (v prizidku) oz. na stare stropove z votlim prostorom (v stari gradnji) položene bakrene cevi. Stropno gretje ima pred talnim ali zidnim gretjem to prednost, da oddajanja toplote ne zadržujejo preproge, parket, pohištvo ali slike. Poleg tega se lahko strop uporablja kot dodatni hranilnik toplote. Izolacija ovoja stavbe je bila na strehi in zunanjih stenah izvedena po nacelih pasivne gradnje. Dobavo vode zagotavlja lokalno podjetje (vodna skupsnost), uporablja se tudi zbrana deževnica. Z uporabo varcnih armatur je bilo mogoce porabo vode v primerjavi z letom poprej zmanjšati za 50 %. Segrevanje porabne vode poteka v jeklenih spiroceveh, ki so bile položene v hranilnik toplote. V primeru padca temperature pod 55 stopinj je predvideno dogrevanje z elektricnim bojlerjem, vendar pa se je med obratovanjem pokazalo, da to ni potrebno in da za pripravo tople vode zadostuje sprejemnik soncne energije.
Niedrigenergiehaus Au
Image caption:

Način konstrukcije

Mešana gradnja

Gradbeni materiali iz regije

Uporaba lesa regionalnega izvora. Zunanja fasada in notranja ureditev iz jelke.

Uporabna površina

180 m²

Kontaktna oseba

sohm solar energy gmbh
Franz Sohm
Schrecken 390
6883 Au Bregenzerwald (V) / AT
Telefonska številka: +43 5515 20 33
Faks: +43 5515 20 33
E-naslov: franz.sohm@utanet.at

Filed under: Ekološka gradnja, Gradnja