CIPRA representatives:

Personal tools

  Search filter  
Navigation

Good Practice

Magnusstrasse: nizkoenergijska hiša

Na leta 1894 zgrajeni večstanovanjski hiši je bila aprila 2002 v dvanajstih tednih izvedena sanacija, kar je omogočilo minimalno porabo energije v stavbi. Hiše se na eni strani stika z zgradbo enake višine, na drugi strani pa z dvonadstropno hišo. Na dvoriščni strani je zgradba od sosednje stavbe oddaljena samo 4 metre, kar omejuje izvajanje ukrepov toplotne sanacije v skladu z obstoječimi gradbenimi predpisi (upoštevanje minimalnega odmika od sosednjega zemljišča). V skladu z načeli ekološke gradnje je bila prvotna substanca stavbe ohranjena, kolikor je bilo mogoče. Obstoječa sobna vrata, okvirji vrat in opaž so bili ponovno uporabljeni in na novo prebarvani. Podstrešje je bilo v tako slabem stanju, da ga je bilo treba popolnoma podreti in na novo postaviti, pri tem so bili uporabljeni leseni gradbeni elementi. Debelina toplotne izolacije znaša med 16 in 40 cm. Cestno fasado, ki zavzema 20 % ovoja zgradbe, je bilo mogoče zaradi zahtev spomeniškega varstva optično spremeniti le v manjši meri. Zato je bila na zunanji in notranji strani vgrajena toplotna izolacija z debelino le 3 centimetrov. Potrebna energija za ogrevanje in pripravo tople vode se pridobiva v bojlerju z integriranim grelnikom s pomočjo sončnega kolektorja in toplotne črpalke tipa zrak-voda. Porazdelitev toplote je zagotovljena prek prezračevalne naprave z rekuperacijo toplote. Vsako stanovanje ima svoj sistem, ki se ga lahko uravnava samostojno, neodvisno od ostalih sistemov. Če pade temperatura pod -2 °C, ogrevanje s toplim zrakom ne zadošča več. Razliko je treba nadoknaditi z akumulacijskimi pečmi na lesno biomaso. Stroški za sivo energijo, potrebno za celotno sanacijo, se zaradi privarčevane energije za ogrevanje amortizirajo v petih letih. Stroški za sivo energijo, potrebno za izvajanje tehničnih ukrepov ogrevanja (toplotna izolacija, kakovostnejša okna oz. zasteklitev s plinskim polnjenjem), pa se amortizirajo v letu in pol (pred potekom omenjenega petletnega obdobja) zaradi privarčevane energije za ogrevanje.
Sanierung Zürich
Image caption:

Energijsko število

27 kWh/m2 na leto

Način konstrukcije

mešana gradnja

Gradbeni materiali iz regije

uporaba domačega lesa: smreka/bor za strešno konstrukcijo

Uporabna površina

375 m2

Lokacija

Zürich

Vodja projekta

Viridén + Partner AG
Karl Viridén
Zweierstrasse 35
8004 Zürich / CH
Telefonska številka: 0041/43 456 80 80
Faks: 0041/43 456 80 00
E-naslov: mail@viriden-partner.ch
Spletna stran: http://www.viriden-partner.ch/

Filed under: Ekološka gradnja, Gradnja