CIPRA representatives:

Personal tools

  Search filter  

Good Practice

Schiestlova hiša - pasivna planinska koca

Prva planinska koca Schiestlhaus, zgrajena po standardih pasivne gradnje, stoji pod vrhom gore Hochschwab na 2154 m.n.v. in temelji na celostni ekološki zasnovi (lesena gradnja v skladu s pasivnim standardom, energijsko samozadostno upravljanje objekta zaradi rabe soncne energije, biološko precišcevanje odpadnih voda, raba deževnice). Osnovna ideja projekta je uporaba solarnih sistemov na težje dostopnih lokacijah, kjer je soncno obsevanje mocno, teren pa ekološko obcutljiv. Gre za pilotni in demonstracijski projekt, pri katerem se preverjata trajnostna in ekološka tehnologija in koncept razumne rabe prostora v skrajnih razmerah. V primerjavi z obicajno rabo je za alpske planinske koce znacilna posebna oblika rabe, saj se število uporabnikov spreminja glede na letni cas, dan v tednu, sezono ali vreme. Zato je bila oblikovana fleksibilna zasnova zgradbe: jedro zgradbe se stalno ogreva, okrog jedra sta del zgradbe, ki ga je mogoce - odvisno od potreb - prikljuciti na ogrevanje, ter zunanji, neogrevan predel zgradbe s stranskimi prostori. Ker v okolici koce v primerni razdalji ni vodnih izvirov, se deževnica zbira, shranjuje in pripravlja prek strehe. Topla voda in elektricna energija se proizvajata prek kolektorjev, ki so povsem vkljuceni v arhitekturno zasnovo zgradbe. Ogrevanje prostorov deluje, kot to zahteva tehnologija pasivne hiše: bivalni prostori se ogrevajo izkljucno z notranjimi viri toplote in temperiranim dovodnim zrakom. Razen v pralnicah in sušilnicah v zgradbi niso predvidene dodatne ogrevalne površine. Potrebe po dogrevanju (13 kWh/m²) zadovoljuje dodaten ogrevalni register v hranilniku tople vode.
Image caption:

Energijsko število

13 kWh/m²*a

Način konstrukcije

Lesena okvirna konstrukcija

Uporabna površina

492 m²

Regije

Hochschwab (Štajerska, Avstrija)

Kontaktna oseba

Österreichischer Touristenklub
Österreichische Touristenzeitung für Bergsport und Alpinismus
Bäckerstr. 16
1010 Wien / AT
Telefonska številka: +43 1 512 38 44
Faks: +43 1 512 16 57 74
E-naslov: zentrale@touristenklub.at
Spletna stran: http://www.touristenklub.at

Vodja projekta

Pos Architekten Team
Fritz Oettl
Maria Treu Gasse 3/15
1080 Wien / AT
Telefonska številka: +43 1 409 52 65 10
Faks: +43 1 409 52 65 99
E-naslov: oettl@pos-architecture.com
Spletna stran: http://www.pos-architecture.com/

Filed under: Ekološka gradnja, Gradnja