CIPRA representatives:

Personal tools

  Search filter  

Good Practice

Pot doživetij - sprostitveni prostor znotraj alpskega mesta

Leta 2005 so v Sonthofnu, ki je bil tisto leto nosilec naziva "Alpsko mesto leta", uredili novo doživljajsko pot, ki se zacne v središču mesta in mestni prostor povezuje s sosednjim naravnim rezervatom Visoke Allgäuske Alpe. Pot je med seboj povezala ekološke površine znotraj mesta in jim tako povečala vrednost. Ob tem so bile na vidnejših mestih postavljene tudi informativne table, ki označujejo naravne in zgodovinske posebnosti tega območja in pojasnjujejo njihov pomen, obenem pa jih povezujejo z igrivimi nalogami, ki so namenjene najmlajšim. V gozdu je bilo zgrajeno tudi igrišče, kjer se otroci lahko igrajo na sonaravnih igralih in tako vzpostavijo pristen stik z naravo.
Image caption:

Cilj

V smislu "Pot je cilj" želi pot pri obiskovalcih skozi igro in posredovanjem informacij o tem prostoru vzbuditi zavest o pomenu narave ter povezati doživetja njenih obiskovalcev s sprostitvijo. Poleg tega je bil eden od ciljev tudi ureditev sonaravnih rekreacijskih površin na območju mesta.

Izvedba

Za oblikovanje zamisli za projekt in njeno uresničitev v letu 2005 je bilo odgovorno vodstvo mesta Sonthofen, pri tem pa so sodelovali tudi meščani ter drugi organi in ustanove. V letu 2006 so na območju mesta uredili in dokončali še nekaj novih odsekov poti.

Učinek

Pot doživetij je postala priljubljen cilj oddiha in sprostitve ne le za turiste, ampak tudi za domačine. Še posebej priljubljeno je sonaravno urejeno igrišče v gozdu.

Lokacija

Sonthofen

Udeleženec

Mesto Sonthofen, meščani in meščanke, drugi organi

Financiranje

Mesto Sonthofen in švabska vlada sta prispevali sredstva v višini 60 % vrednosti projekta (26.400 EUR).

Kontaktna oseba

Stadt Sonthofen
Petra Wilhelm
Rathausplatz 1
87527 Sonthofen / DE
Telefonska številka: +49 8321 615-278
Faks: +49 8321/615-294
E-naslov: petra.wilhelm@sonthofen.de
Spletna stran: www.sonthofen.de