CIPRA representatives:

Personal tools

  Search filter  

Good Practice

Hiša Weinert: obnova s faktorjem 10 in v izvedbi KfW 40

Pri enodružinski hiši družine Weinert, ki je bila zgrajena v zgodnjih petdesetih letih, je bilo treba poleg nujnih izboljšav na energetskem podrocju opraviti tudi strukturne spremembe in povecati stanovanjsko površino. Stanovanjska površina je bila povecana s prizidkom z ravno streho, zgrajenim kot leseno predalcno konstrukcijo, ki je s transparentnim veznim spojem povezan s staro zgradbo, pri cemer je ta po prostornini ostala nespremenjena. Tako je nastala privlacno oblikovana zgradba. Les, ki so ga uporabili pri gradnji, v celoti izvira iz domacih gozdov. Zaradi kratkih prevoznih poti in sodelovanja domacih podjetij pri gradnji je bilo mogoce zagotoviti optimalno uporabo regionalne verige ustvarjanja dodane vrednosti. Zasnova zgradbe temelji na pasivnem standardu.
Haus Weinert
Image caption:
© Alexander Müller

Energijsko število

Način konstrukcije

Masivna gradnja, gradnja prizidka kot lesena predalcna konstrukcija

Gradbeni materiali iz regije

Uporaba allgäuskega lesa

Uporabna površina

195 m2

Vodja projekta

alexander.müller.architektur
Alexander Müller
Ruderatshofener Strase 4
87616 Marktoberdorf / DE
Telefonska številka: +49 8342 9192910
Faks: +49 8342 9192908
Spletna stran: www.am-architektur.com

Filed under: Ekološka gradnja, Gradnja