CIPRA representatives:

Personal tools

  Search filter  

Good Practice

KlimaHaus - uspešen recept, pa ne samo za Južno Tirolsko

Vse se je začelo nič kaj spektakularno. "Bili smo od pravem času na pravem mestu," pripoveduje Norbert Lantschner. Leta 2002, takrat še direktor urada za zrak in hrup Avtonomne pokrajine Bolzano/I, je sprožil pobudo, da bi uvedli postopek certificiranja hiš v skladu z zahtevami standarda KlimaHaus. Takoj mu je uspelo prepričati nekaj investitorjev in ti so začeli graditi v skladu z evropsko direktivo o energijski učinkovitosti stavb. Dejstva, kot so visoka kakovost bivanja, varčevanje z energijo, nizki stroški ogrevanja in večja vrednost nepremičnine, so prizadevne investitorje prepričale, da so se odločili za korak, ki je bil takrat zagotovo pogumno dejanje. Možnosti za finančne prihranke pri obratovanju objektov so bile dovolj velike, poleg tega dodatna sredstva javnega sektorja niso bila potrebna niti ni bilo treba spremeniti pravnih norm. S certificikacijskim postopkom so si investitorji priborili pozitivno podobo, saj je kakovost stavb KlimaHaus postala prepoznavna tudi navzven. Danes, sedem let pozneje, so se stvari spremenile, in to ne le za Norberta Lantschnerja. Angažirano delovanje sedanjega direktorja agencije Klima-Haus je pustilo sledi v tirolskem gradbeništvu. Možnost ocenjevanja in certificiranja v skladu z zahtevami standarda KlimaHaus graditeljem zagotavlja nadzor neodvisnega certifikacijskega organa in s tem prispeva tudi k večji preglednosti na nepremičninskem trgu. Ali bo zgradba pridobila označbo KlimaHaus, ni odvisno od načina gradnje, temveč od tega, v katero kategorijo varčevanja z energijo je uvrščena. Poraba energije za ogrevanje je tako razvidna že na prvi pogled iz pridobljene označbe. Energijska izkaznica in plaketa KlimaHaus, ki se pritrdi na fasado stavbe, potrjujeta standard tudi navzven. Razvoj je v tem času napredoval tako daleč, da se je s širjenjem označbe KlimaHaus in ponudbe agencije povečalo tudi splošno zanimanje za energijsko učinkovito gradnjo in prenovo, povečale pa so se tudi potrebe po strokovnem znanju. V ta namen je agencija KlimaHaus pripravila program izobraževanja in izpopolnjevanja, ki zagotavlja, da se potrebno znanje sistematično in nadzorovano posreduje naprej. Na podlagi potrdila o opravljenem izobraževanju lahko investitorji sedaj lažje preverjajo, kdo ima potrebno znanje za gradnjo hiše, ki bo zadostila zahtevam standarda KlimaHaus. Po podatkih agencije opravi tečaj za pridobitev naziva strokovnjak/ strokovnjakinja za gradnjo v standardu KlimaHaus v povprečju več kot 4000 udeležencev in udeleženk letno. Silovit razvoj standarda KlimaHaus je dokaz, da je s spremenjenimi gradbenimi standardi pri velikem delu prebivalcev mogoče utrditi zavest o nujnosti zmanjšanja CO2 v gradbenem sektorju. Zmanjšanje porabe energije v zgradbah je cilj, ki se tiče nas vseh. "Kajti najčistejša energija je tista, ki je ne potrebujemo," zagotavlja Norbert Lantschner.
KlimaHaus
Image caption:
Zlata kocka za zmagovalce: nagrado KlimaHaus se podeljuje posebnim stavbam, projektom in osebam.<br/> © KlimaHaus Agentur Bozen

Kontaktna oseba

KlimaHaus Agentur GmbH
Schlachthofstr. 30 C
39100 Bozen / IT
Telefonska številka: +39 0471 062140
E-naslov: info@klimahausagentur.it
Spletna stran: www.klimahaus.it