CIPRA representatives:

Personal tools

  Search filter  

Publications

6 do 10-pasovni avtocestni obroč in razširitev mestnih vpadnic ali sodoben javni potniški promet?

Stališče Koalicije za trajnostno prometno politiko do načrtov za širitev ljubljanske obvoznice in širitve mestnih vpadnic.

Koalicija za trajnostno prometno politiko je oblikovala skupno stališče do načrtov širitev ljubljanske obvoznice in širitve mestnih vpadnic. Spodaj si lahko ogledate celotno stališče in njegovo skrajšano obliko: