CIPRA representatives:

Personal tools

  Search filter  

Publications

Alpe na odru št. 104 - »Pokrajina kot predmet pogajanj«

Image caption:

Med nami in pokrajino obstaja tesna medsebojna povezanost: ljudje zaznamujemo pokrajino s svojim delovanjem, a tudi pokrajina je tista, ki zaznamuje nas. Vanjo so vtisnjeni odnosi, spomini in vizije. Če jih spet odkrijemo in se jih zavemo, lahko pripomorejo k razumevanju, ozaveščanju in trajnostnemu ravnanju s pokrajino, naravo in okoljem. O pokrajini lahko razpravljamo, se prepiramo in se pogajamo.

Spreminjanje pokrajine je postopen, prikrit proces, ki pa mu javnost ne posveča tolikšne pozornosti, kot bi jo gospodarskim krizam ali političnim preobratom, pa vendar ima precejšen vpliv na kakovost našega življenja. V 104. številki revije Alpe na odru bomo zato poskušali odgovoriti, kako naše zaznavanje pokrajine zaznamuje naše medsebojne odnose in ravnanje z naravo in naravnimi viri na območju Alp.

Dateien
Type Title modified
Alpenscène n° 104 Alpenscène n° 104 18.06.2019
Filed under: Alpenaodru