CIPRA representatives:

Personal tools

  Search filter  

Publications

Alpe na odru št. 105 - »Pridi, gremo! Ostani, prihajamo!«

Kako migracije in kulturna raznolikost zaznamujejo Alpe
Image caption:

Srečanja med ljudmi različnega porekla, jezikov in kulture zaznamujejo Alpe in razvoj različnih delov alpskega območja že od nekdaj – pravzaprav so oni tisto, kar tvori Alpe! Spremembe seveda ne potekajo povsod enako in do njih ponekod prihaja tudi s časovnim zamikom. Regije, ki so območja priseljevanja, se tako soočajo z
regijami, iz katerih se ljudje odseljujejo. Globalizacija, digitalizacija ter podnebne in demografske spremembe bodo v naslednjih desetletjih podobo Alp spremenile bolj kot
kdaj koli prej in temu dejstvu se bomo morali prilagoditi. A zaradi priseljevanja in kulturne pestrosti lahko Alpe postanejo in tudi bodo postale še močnejše in privlačnejše. Z angažiranimi, odprtimi medsebojnimi odnosi lahko k temu prispevamo vsi – v neposredni soseščini, v javnem prostoru, na delovnem mestu. Posebno odgo-
vornost imajo pri tem mesta in občine, seveda pa se morajo problematike migracij na medsektorski ravni lotiti in kulturno pestrost in pluralizem na območju Alp krepiti tudi regije, alpske države in čezalpske pobude, kot so Strategija EU za alpsko regijo, Alpska konvencija ali Interregov program za območje Alp.

Dateien
Type Title modified
Alpe na odru št. 105 Alpe na odru št. 105 05.09.2019
Filed under: Alpenaodru