CIPRA representatives:

Personal tools

  Search filter  

Publications

Identifikacija stanja javnega potniškega prometa in ukrepov trajnostne mobilnosti v slovenskih občinah

Publikacija, ki je nastala po obsežni raziskavi CIPRE Slovenija v okviru projekta Integrirani javni potniški promet.

Končno poročilo o raziskavi Identifikacija stanja javnega potniškega prometa in ukrepov trajnostne mobilnosti v slovenskih občinah za leti 2011 in 2012.